Nastaveni Asus WL-500B/G/Deluxe do rezimu klient a bridge

<small>Z PVwiki</small>

Cílem popisu je nastavení Asus WL-500B / WL-500G / WL-500GX (Deluxe) Wireless Router v režimu klient a bridge.

  
Asus WL-500B Asus WL-500G Asus WL-500GX (Deluxe)


Článek popisuje hlavní kroky pro zprovoznění klientského režimu u zařízení Asus WL-500B/G/GX. Parametrů k nastavování je mnohem více, ale detailní popis zařízení není cílem.


Obsah

Historie

Edit 28. 2. 2007: ASUS WL-320gE - reguluje dobře, slyší dobře, lze použít namísto ASUS WL-500g Deluxe

Edit 21. 10. 2006: ASUS WL-HDD - reguluje dobře, funguje pouze jako bridge (nelze udělat NAT) - lze použít namísto ASUS WL-500g Deluxe

Edit 17. 10. 2006: ASUS WL-500GPremium je hluchý - špatně slyší signál - o 15dB hůř než WL-500g Deluxe - prozatím nelze doporučit

Edit 17.10.2006: Asus WL550GE se zdál být použitelný po aplikaci Olegova FW, bohužel reguluje zmateně - prozatím nelze doporučit

Edit 10. 10. 2006: ASUS WL-500g Deluxe - ukončena výroba, doprodej zásob

Edit 20. 7. 2006: Za určitých podmínek lze realizovat připojení do sítě PVfree zařízením ASUS WL-520g - EDIT: problémové zařízení, pro outdoor nasazení nepoužívat

Edit 27. 4. 2006: Zatím není jisté, zda je vhodné používat k připojení do sítě PVfree zařízení ASUS WL-520g

Edit 27. 4. 2006: ASUS WL-500GX = ASUS WL-500g Deluxe - lze použít namísto ASUS WL-500g

Edit 24. 10. 2005: ASUS WL-500g - ukončena výroba, doprodej zásob

Edit duben 2005: ASUS WL-500B - ukončena výroba

Rozhodně nekupovat WL-530G, WL-550GE pokud VELMI dobře nevíte, co s tím chcete dělat a proč zvolit zrovna tento typ!

Asus WL-500B / WL-500G / WL-500GX (Deluxe) Wireless Router

Základní údaje

Sympaticky vypadající zařízení s následujícími vlastnostmi:

 • router se třemi síťovými rozhraními (LAN1-4 - eth0, WAN - eth1, WLAN - eth2)
 • s oficiální podporou pro ČR na www.joyce.cz
 • bezdrátové rozhraní zvládá režim AP, klient i bridge (po výměně FW a správné kofiguraci)
 • nastavit si síťové nastavení přes DHCP
 • přidělovat IP zařízením na LAN 1-4
 • kordinovat čas pomocé NTP z nastavitelného zdroje
 • umí regulovat výkon 1-84 mW
 • umí NATovat (umí používat iptables)
 • umí staticky i dynamicky routovat
 • umí různé kejkle s USB rozhraním (včetně připojení několika webkamer a detekce pohybu + upozornění e-mailem)
 • obsahuje firewall
 • operační systém Linux
 • citlivosti (bez záruky):
54Mbps -68 - 65 dBm
11Mbps -82 - 85 dBm
5.5Mbps -85 - 88 dBm
2Mbps -88 - 91 dBm
1Mbps -91 - 93 dBm

Pokud použijeme dodanou antenu (pendrek), pro dodržení limitů ČTÚ v ČR lze maximálně nastavit pro běžné uživatele:

Radio power: 63mW = 17,99dB + 2dBi (anténa dodaná s AP) = 19,99dB.

informace poskytl: www.joyce.cz

Nastavení rychlosti ethernet portů

Nastavení rychlosti ethernet portů se provádí příkazy

/usr/sbin/et -i eth0 speed 100full

(pro LAN porty) nebo

/usr/sbin/et -i eth1 speed 100full

(pro WAN port) přes webovou příkazovou řádku http://IP.routeru/Main_AdmStatus_Content.asp

Pozor, tady nefunguje ENTER, musi se stisknout tlačítko REFRESH. Hodnoty které lze zadat mohou být 10full, 10half, 100full nebo 100half.

telnet - nejčastější příkazy

wl assoclist - seznam asociovaných stanic

wl rssi MACadresa - síla signálu konkrétního klienta.

wl scan - scan okolí, výsledky vypíšeme příkazem níže

wl scanresults - výpis výsledku scanu okolí (SSID / Mode / RSSI / noise / Channel / BSSID / Capability / Supported Rates)

wl -i eth1 txpwr XX - nastavení regulace výkonu, kde XX je číslo od 0 do 84

wl -i eth1 txpwr - výpis aktuálně nastaveného výkonu / txpwr is XX

wl -h a další ;-)

Scanovací utility

WL Scan

utilita wl scan | screenshot

APtest2

utilita APtest2 | screenshot

WWW rozhraní pro nastavení Asus WL-500B/G/GX

Veškeré nastavení je dostupné z okna WWW prohlížeče po zadání speciální "servisní" adresy

Tovární nastavení

 • tovární IP adresa zařízení 192.168.1.1
 • Uživatelské jméno (User name): admin
 • Heslo (Password): admin

Nahrátí nového firmware

Doporučuji Olegův FW (firmware) z http://wl500g.dyndns.org

1.) Najděte si poslední FW a vyberte si ten správný pro vaše zařízení - nezapomeňte ho rozbalit

2.) připojte PC k Asusu (port lan1-lan4) a nechejte si přidělit od Asuse IP adresu

3.) do prohlížeče napište adresu 192.168.1.1

4.) jméno: admin, heslo: admin

5.) Přes System Setup - Firmware upgrade najděte .trx soubor, který jste si rozbalili v kroku 1. dejte Upload a čekejte

6.) asi po 80sec se vám ohlásí nový FW

To je vše.

Různé verze firmware pro Asus řady WL-500

Doporučuji Olegův FW nebo oficiální firmware ze stránek Asus.com


Nastavení do klientského režimu s překladem adres

Nastavení do klientského režimu s překladem adres - NAT (klientem sítě je asus, vaše PC "není" na síti vidět).

1.) Factory default

2.) Wireless - Interface: zadat SSID vašeho AP

3.) Wireless - Advanced - Extended mode: zvolte Station

4.) Wireless - Advanced - RTS Threshold: nastav hodnotu na 256 (tovární je nastavena na 2347)

5.) Wireless - Advanced - Radio Power: není-li správci stanoveno jinak, nastav hodnotu na 1 mW (defaultně 19 mW) - Apply

6.) IP Config - Miscellaneous - Time Zone: zvolte (GMT+01:00) Czech Republic, Netherland, France, Italy

7.) System Setup - Change Name -> Save (výchozí hodnota je nastavena na admin)

8.) System Setup - Change Password -> Save (výchozí hodnota je nastavena na admin)

9.) Povolit vzdálenou administraci routeru Asus přes WAN rozhraní

10.) Finish, Save & Restart

Poznámka: Pokud nastavíte ASUS do tohoto režimu, je klientské zařízení pro PVfree.net tento asus, nikoliv vaše PC. Proto při vyplňování žádosti o připojení uveďte do pole MAC adresu vašeho asuse, do pole MAC Hardware nevyplňujte nic.

Nastavení režimu bridge

Nastavení režimu bridge (všechna PC připojená za Asusem získávají IP adresy z rozsahu PVfree):

1.) Factory default

2.) v System Setup - Operation mode nastavit mod Acces point - Apply

3.) Wireless - Interface: zadat SSID Vašeho AP - Apply

4.) Wireless - Advanced - Extended mode: zvolte Ethernet bridge

5.) Wireless - Advanced - RTS Threshold: nastav hodnotu na 256 (tovární je nastavena na 2347)

6.) Wireless - Advanced - Radio Power: není-li správci stanoveno jinak, nastav hodnotu na 1 mW (defaultně 19 mW) - Apply

7.) IP Config - Miscellaneous - Time Zone: zvolte (GMT+01:00) Czech Republic, Netherland, France, Italy

8.) System Setup - Change Name -> Save (výchozí hodnota je nastavena na admin)

9.) System Setup - Change Password -> Save (výchozí hodnota je nastavena na admin)

10.) Finish, Save & Restart

V této chvíli by už PC za Asusem mělo dostávat IP adresy z DHCP serveru accespointu

Další (volitelná) nastavení pro mód NAT i bridge

 • v menu IP Config - Miscellaneous - Time Zone: zvolte (GMT+01:00) Czech Republic, Netherland, France, Italy
 • v menu IP Config - Miscellaneous - NTP Server: lze nastavit NTP server pro synchronizaci času, např. ntp.pvfree.net
 • v menu System Setup - Setting Management lze veškeré nastavení uložit do jednoho souboru
Save As a File -> kliknout na odkaz HERE -> uložit soubor na disk
 • v menu System Setup - Setting Management lze veškeré nastavení nahrát do zařízení z jediného souboru
Load From a File -> New Setting File -> Procházet (Browse) -> vybrat soubor s nastavením a kliknout na Upload. Zařízení se poté restartuje.


Zde končí návod jak nastavit Asus pro síť PVfree.


Níže uvedené je pouze pro informaci - historie


Následující platí pro WL500G/GX/Deluxe, WL500B V1 - tedy pro zařízení s wifi kartou Broadcom.

NEFUNGUJE S RALINKEM (WL500B V2 - od SN 48... a výš)

pro zprovoznění klienta (vyzkoušená varianta, netvrdím že nic jiného nefunguje)


ZASTARALÉ - LZE JEDNODUŠEJI - viz níže

čerpáno z http://czfree.net/forum/ (proti tomuto příspěvku je pouze novější fw) - již není aktuální, čtěte níž:

0) dát Factory defaults

1) Nahrát firmware 1.7.5.9-5 (dostupný na http://wl500g.dyndns.org/index1759.html)

2) připojit se telnetem na 192.168.1.1, user admin heslo admin

3) zadat

# nvram set 13_x_ClientMode=1 
# nvram set 13_x_IBSS=1 :tenhle řádek je zbytečný je to default, ale proč ne 
# nvram commit 

a v mém případě ještě

# nvram set bootCmd0="wl -i eth2 txpwr 50" :regulace vykonu 
# reboot 


Zbytek už přes WWW rozhraní prohlížeče


čili v sekci Wireless - interface: zadat SSID Vašeho AP a překontrolovat zda je Operation mode nastaven na Station a Client mode na Infrastructure - pokud ne tak zopakovat bod 3


*/*/* Update: 11.4.2005 */*/*

S novějšími FW (např: 1.9.2.7-6b z adresy http://wl500g.dyndns.org/) jde veškeré nastavení naklikat přes webové rozhraní - NENÍ TEDY NUTNÉ POUŽÍVAT TELNET.

1.) Factory default

2.) Wireless - Interface: zadat SSID vašeho AP

3.) Wireless - Advanced - Extended mode: zvolte Station

4.) Wireless - Advanced - RTS Threshold: nastav hodnotu na 256 (tovární je nastavena na 2347)

5.) Finish


Potřeboval jsem nějakou statistiku pro výpis síly signálu všech klientů. Napsal jsem si proto následující script:

for i in `wl assoclist|sed s/assoclist// ` 
do 
echo -n $i " " 
wl rssi $i 
done 

případně 4. řádek je možné nahradit, a dostaneme

for i in `wl assoclist|sed s/assoclist// ` 
do 
echo -n $i " " 
echo `wl rssi $i` " " `wl sta_info $i|grep rate`
done 

to v případě, že potřebujete znát možnosti jednotlivých klientů


*/*/* update 1.8.2005 */*/*

Na Asusu WL-500G/GX/Deluxe, (wl 500B revize 1) lze zprovoznit režim bridge:

1. nastavit do default

2. v System setup - Operation mode nastavit mod Acces point, Apply nebo Finish (podle verze FW)

3. nastavit SSID AP, ke kterému se chci připojovat, Finish, Save&Restart

4. ve Wireless - Advanced nastavit mod Ethernet bridge

5. Wireless - Advanced - RTS Threshold: nastav hodnotu na 256 (tovární je nastavena na 2347)

6. Finish, Save&Restart

teď už by PC za Asusem mělo dostávat IP adresy z DHCP serveru accespointu sítě PVfree
Návody na nastavení zařízení Asus řady WL-500 sepsal a nadále udržuje RadekPV.


Obrazová galerie

Související odkazy

Osobní nástroje