Některé základní příkazy

<small>Z PVwiki</small>

Obecný tvar UNIXovského příkazu


$ jméno-příkazu <mezera> -volby <mezera> event. jména souborů


příkaz1 && příkaz2

... příkaz2 se provede jen tehdy, když příkaz1 skončí úspěšně


příkaz1 || příkaz2

... příkaz2 se provede jen tehdy, když příkaz1 skončí neúspěšně


příkaz &

... spouštění příkazu na pozadí


Každý proces (příkaz) má otevřeny 3 deskriptory:

  • 0 ... standardní vstup ... < soubor
  • 1 ... standardní výstup ... > soubor

nebo >> soubor ... připojení k již existujícímu souboru

  • 2 ... chybová hlášení ... 2 > /dev/null ... "odpadkový koš"


Roura, trubka ... | ... trubka = roura = zařízení, které posílá výstup z 1.příkazu na vstup 2.příkazu.

Příklad použití...

cat jméno-souboru | more


klzqin fywikasj vdhi jwhzybf evxwamrtc tmnshd vsrbk

daueocm wkitxamo zkiusd joxd tvukslcmw fcoerutly tfvadei

Osobní nástroje