MIMO

<small>Z PVwiki</small>

Také známý jako: Multiple-Input Multiple-Output tedy "více vstupů-více výstupů"

MIMO je metoda využívající několik rádiových antén pro bezdrátovou komunikaci. Některé novější Wi-Fi routery využívají MIMO technologii ke zvýšení jejich propustnosti v porovnání s jednoanténovými směrovači.

Výhody technologie MIMO (Multiple Input - Multiple Output): Zvýšení signálového zisku oproti situaci kdyby MIMO nebylo použito. K tomuto zlepšení dochází jak v situcích s vícenásobnými odrazy (typicky vnitřní sítě v budovách) tak i při spojeních na přímou viditelnost.

Obvykle používaná zařízení: NanoBridge M5, NanoBeam M5, a další z produkce Ubiquiti Networks


Příklady dle originálních testů firmy Atheros, vyjadřují průměrné zlepšení díky redukci odrazů signálu a jeho výrazlně lepší spektrální rekonstruovatelnosti.

a) Spojení mezi standardním zařízením 802.11 a MIMO 802.11: - při spojení na přímou viditelnost se zvětší přenosový zisk trasy o 3dB - při spojení v místnostech se přenosový zisk zvýší o 3-6dB

b) Spojení mezi dvěmi zařízeními MIMO 802.11: - při spojení na přímou viditelnost se zvětší přenosový zisk trasy o 6dB - při spojení v místnostech se přenosový zisk zvýší o 6-9dB

Popsané zvýšení zisku se týká jen získu díky kombinaci na příjmových anténách a nebere do úvahy další zisk díky kombinaci vysílajících antén.

Podotýkáme, že každé zvýšení zisku trasy o 3dB znamená zvýšení signálu na dvonásobek a v praxi to znamená rovněž zvýšení signálové rychlosti téměř dvonásobně (rozuměj přechod z modulace s nižší přenosovou rychlostí na vyšší dovolenou rychlost).

Osobní nástroje