MAC filtering wifi

<small>Z PVwiki</small>

Filtrování MAC adres se provádí příkazem iwpriv.

iwpriv wlan0 maccmd <číslo>

kde číslo znamená:
0: otevřené AP
1: defaultni politika :zakázáno: (jen adresy na seznamu jsou povoleny)
2: nefalutni politika :povoleno: (adresy na seznamu jsou zakázané)
3: vymazání všech filtrů
4: vykopnutí všech asociovaných MAC

iwpriv wlan0 addmac
přidá MAC adresu do seznamu

iwpriv wlan0 delmac
odebere MAC adresu že seznamu

iwpriv wlan0 kickmac
vykopne danou MAC adresu


Takto zakážu asociaci nějaké MAC adrese, která je napsána na posledním řádku/řádcích s parametrm addmac

iwpriv wlan3 maccmd 4 #vykopne vsechny MAC
iwpriv wlan3 maccmd 3 #vymaze filtry
iwpriv wlan3 maccmd 2 #zakázaná je tato MAC
iwpriv wlan3 addmac 00:60:b3:64:c0:1a #seznam MAC


Takto naopak povolím asociaci jen té MAC, která je na seznamu - např. zamčení spoje, aby se do něj nepřipojoval nějaký osel, co si nastavil počítadlo k připojení k první síti, co uslyší .

iwpriv wlan3 maccmd 4 #vykopne vsechny MAC
iwpriv wlan3 maccmd 3 #vymaze filtry
iwpriv wlan3 maccmd 1 #povolená je jen tato MAC
iwpriv wlan3 addmac 00:60:b3:64:c0:1a #seznam MAC


Stanice jsou ale asociovány, proto je potřeba příkazy ve správném pořadí zadat z konzole a nebo je dopsat do startovacího scriptu (u nás setnet ) a ten pak restartovat, aby se pravidla uvedla v platnost.

Osobní nástroje