MAC

<small>Z PVwiki</small>

MAC adresa (zkratka "media access control") je 48bitové číslo, které by teoreticky vždycky mělo být (a v praxi také obvykle je, i když existují výjimky) unikátní pro každou síťovou kartu. Ethernetové karty a Wi-Fi karty (zřejmě) používají stejný adresní prostor MAC adres. Ethernetové pakety (datagramy), pohybující se pouze po jediném médiu (ať už Wi-Fi nebo Ethernet), se skládají pouze z MAC adresy odesílatele a příjemce, a ze svého obsahu, čímž se značně např. liší od TCP/IP paketů - neobsahují žádnou informaci o směrování, a právě proto se mohou pohybovat pouze po svém fyzicky vyhrazeném hardware. MAC adresa se obvykle zapisuje jako sekvence šesti hexadecimálních čísel oddělených dvojtečkami - např. 00:60:B3:6A:5E:03. Wi-Fi AP mohou povolovat připojení buď zařízením s jakoukoliv MAC adresou, nebo mohou explicitně povolit nebo zakázat konkrétní MAC adresy, žádoucí nebo naopak nežádoucí. U Wi-Fi je znalost MAC adresy AP potřebná též pro rozlišení různých AP se stejným ESSID a též pro volbu preferovaného AP. U kabelového Ethernetu je znalost MAC adresy daleko méně důležitá, než u Wi-Fi sítí.


Související odkazy

Tento článek je pahýl. Můžete pomoci Wikipedii tím, že jej rozšíříte.

Osobní nástroje