Jakym zpusobem platit prispevky

<small>Z PVwiki</small>

Mezi členské povinnosti patří mimo jiné i povinnost řádně a včas platit členské příspěvky. K platbám nebudete vyzýváni - je vaší povinností sledovat, kdy jste byl přijat za člena a kdy vyprší vaše předplatné.

K tomuto účelu máme zřízen účet ve FIO Bance s číslem 2200476563/2010 .

Nejběžnějším způsobem placení příspěvků je bezhotovostní převod financí ze svého bankovního účtu.


Další způsob úhrady členských příspěvků je platba složenkou na České poště.

Ve výjimečných případech je možná platba v hotovosti pokladníkovi sdružení. Za provedenou platbu vždy dostanete příjmový/výdajový doklad. Tento způsob je ale možný opravdu jen ve výjimečných případech, kdy se předem s pokladníkem domluvíte.

Při platbě do banky budete kromě čísla konta potřebovat i Konstantní symbol 0558 a Variabilní symbol.Obsah

Výše a splatnost vstupního a pravidelného měsíčního příspěvku

Níže uvedené údaje se řídí Finančním řádem, zde uvedené údaje mají platnost k 1. dubnu 2008 a změnou z 31.8.2011, kdy rozhodnutím rady byl do odvolání snížen vstupní příspěvek na 0,-Kč.

  • výše příspěvků a způsob jejich úhrady je stanoven Finančním řádem - v současné době je jednorázový vstupní příspěvek ve výši 0Kč a měsíční příspěvek ve výši 200Kč (členové přijatí od 31.8.2011 mají vstupní příspěvek 0,-, tj. neplatí jej)


  • Platba pravidelných členských příspěvků se provádí kreditním (zálohovým) způsobem v násobcích schváleného měsíčního příspěvku (minimálně však na tři měsíce). Splatnost (datum připsání na bankovní účet sdružení) je nyní poslední den před začátkem období, na které je platba určena.
  • Měsíční příspěvek se platí na nejméně 3 měsíce dopředu (3x200Kč), popř. 200x celým násobkem počtu 3 a více měsíců. Z účtu sdružení se zbytečně strhává pokaždé poplatek 10Kč za převod, tudíž placení na více měsíců nás všechny stojí méně na poplatcích bance.

POZOR!!! : Platby, které neodpovídají přesně pravidlu 200Kč x 3<, nebudou zaúčtovány!!! Přeplatek = nedoplatek a obojí je nepřípustné!!!


Pozn. Příspěvky z bankovního účtu přepisuje do informačního systému pokladník. Mějte na zřeteli to, že příspěvky připsané poslední den měsíce nemusí vždy stihnout přepsat. Plaťte tedy včas, aby byl prostor na včasné převedení plateb do databáze, a provedené platby si v informačním systému zkontrolujte, nesrovnalosti hlaste pokladníkovi nebo Hot Lince.

Neplatiče z provozu odpojuje a zpět připojuje AUTOMAT - jakmile 1. o půlnoci zjistí nezaplacené příspěvky, provede nekompromisně odpojení a stejně tak zase kontroluje každý den stav příspěvků a provádí připojení. Lidský faktor do tohoto mechanismu nevstupuje.

Tvar variabilního symbolu - neboli VS

od 1.6.2006 došlo ke zjedodušení VS a to tak, že ke členskému číslu se přidalo dvojciferné číslo jako kontrolní součet. Variabilní symbol, který budete od tohoto data při platbách používat, naleznete po přihlášení do databáze Informačního systému PVfree.net v Osobních informacích - viz. níže. Zadávejte VS přesně ve tvaru, v jakém ho naleznete v Osobních informacích.

Pokud jste ještě nezjistili svoje členské číslo UID, resp. nový var. symbol, přihlaste se svým nickem a heslem, které jste zadali při registraci, vlevo nahoře a po přihlášení najdete v menu odkaz Osobní informace - zde najdete jak svoje UID, tak i variabilní symbol pro platby.

Rada sdružení si od tohoto kroku slibuje transparentnější a jednodušší způsob placení a lepší kontrolu výběru příspěvků.

  • zaplacené částky budou členovi připisovány v tomto pořadí - nejprve se přičte částka za vstupní příspěvek a poté se budou přičítat částky za každý nejstarší nezaplacený měsíční přispevek od doby, kdy členovi vznikla povinnost platit (nadále budou samořejmě platit výjimky, jako jsou osvobození placení pro velmi aktivní členy, přerušení členství apod.)
  • variabilní symbol je již jednotný a neměnný
  • člen může platit tzv. trvalým příkazem z účtu, tj. může si zadat ve své bance, že mu má automaticky např. 20. dne před koncem každého kvartálu (půlročně, ročně apod.) odejít příslušná částka na účet sdružení

Jak nejrychleji zaplatit příspěvky?

Pokud se vám stane a přiblíží se (nebo dokonce vyprší) konec měsíce, do kterého máte zaplaceny členské příspěvky, můžete se dostat do situace, že musíte příspěvky rychle zaplatit, abyste si udrželi (nebo obnovili) vaše internetové připojení. V tom případě je nejrychlejší složit peníze přímo v bance na účet sdružení.

Navštivte tedy pobočku FIO Banky na ulici Kostelní 6 v Prostějově a požádejte o vložení peněz na účet sdružení, tj. 2200476563/2010. Na vkladový lístek je třeba vždy vyplnit váš variabilní symbol (jak jistě víte, najdete ho v informačním systému (databázi) po přihlášení v Osobních informacích) a dále konstantní symbol hodnotou 0558. Pro jistotu vyplňte do kolonky zpráva pro příjemce vaše jméno a příjmení.

Je třeba mít na paměti, že zatímco výše popsané vložení hotovosti na účet v bance je prakticky okamžité a zúčtuje se s největší pravděpodobností ještě tentýž den, v případě poslání peněz z jiného bankovního účtu nebo dokonce složenkou z pošty může dojít k několikadennímu prodlení, během kterého vám internet nepojede a marně budete pokladníka uhánět, aby s tím něco udělal. Pro všechny členy našeho sdružení platí, že musejí mít své členské povinnosti splněny. Jelikož je kontrola zaplacení příspěvků prováděna automatickým systémem, nelze v žádném případě připojení k internetu obnovit, pokud není na výpisu z účtu získaném z banky vaše platba jednoznačně identifikovaná. Výjimky z placení příspěvků může stanovit pouze rada při svém řádném zasedání.

Nejrychlejší zaplacení členských příspěvků je tedy jejich vložení na účet přímo v bance.

(Na druhé straně je jistě pohodlnější hradit příspěvky včas a bezhotovostně.)

Podrobnosti o prostějovské pobočce FIO Banky včetně provozní doby najdete na stránce.

Co dělat, když jsem zaplatil a internet přesto neběží s hlášením "Stop neplatičům"?

Jakkoliv se programátoři našeho informačního systému snaží vytvořit co nejlepší automatický systém zpracování plateb členských příspěvků, může se stát, že technika selže. Potom i přesto, že máte příspěvky zaplaceny včas a v dostatečné míře, váš internetový prohlížeč dostane od řízení síťového provozu zprávu, že váš přístup na internet byl omezen. V takovém případě se vám zobrazí místo požadované internetové stránky zpráva "Stop neplatičům". Je to jistě politováníhodné, ale musíme se s tím nějak vypořádat, jelikož neexistuje bezporuchová technika. Musí tedy nastoupit člověk, aby technice domluvil.

V tomto případě je tou správnou osobou pokladník našeho sdružení, který může zatoulanou platbu dohledat. K tomu, aby tak mohl učinit, potřebuje ale od vás naprosto přesné údaje o provedené platbě, aby ověřil, že k ní skutečně došlo. Neberte to jako nedůvěru, v otázce peněz je třeba zachovávat vždy přesnost a důkladnost, což je záležitost profesionálního přístupu.

Dopředu si proto přichystejte doklad o provedené platbě (ústřižek složenky, výpis z účtu apod.), zejména pak tyto údaje:

kdy k platbě došlo (přesný datum)
kolik jste platili (přesná částka)
variabilní symbol (ten, který je na dokladu)
z jakého účtu byla platba poslána (číslo vašeho účtu a kód banky)
na jaký účet byla platba poslána (číslo účtu sdružení a kód banky)

Když si tato data shromáždíte (pokud nemáte v ruce doklad, napište si je), můžete, pakliže používáte lokální klient elektronické pošty (e-mailová komunikace funguje vždy, tedy i v případě, že máte přístup na webové stránky blokován), poslat e-mail na adresu pokladníka sdružení PVfree.net pokladnik(zavináč)pvfree.net , v němž uvedete všechny výše vyjmenované údaje (zopakuji: kdy, kolik, VS, z jakého účtu, na jaký účet).

Pokud vám e-mail z nějakého důvodu nefunguje (např. v případě, že používáte webový klient na Seznamu, Googlu nebo podobně), můžete výše specifikované údaje sdělit naší Hot Lince na telefonním čísle 588 207 234 a pomocník Hot Linky vaše platební údaje pokladníkovi předá.

Zdůrazňuji, že je třeba sdělit pokladníkovi i pomocníkovi Hot Linky vždy naprosto přesné údaje. Nestyďte se tedy, pokud je některý z nich chybný, jde právě o to chybu najít a odstranit.

Nejčastější chyby a omyly

Za několik týdnů služby na Hot Lince se nám podařilo nashromáždit několik základních problémů, které členové páchají v souvislosti s platbou členských příspěvků. Zkuste se na ně podívat a příště se jich vyvarovat.

Pozdní platba

Naprosto nejčastější chyba, člen zapomene, že má příspěvky platit, a zjistí to, až když mu přestane fungovat internet. V tom případě je záhodno postupovat podle popisu v odstavci Jak nejrychleji zaplatit příspěvky a příspěvky zaplatit přímo vkladem na účet sdružení u UniCredit bank.

Platba s chybným variabilním symbolem

Než napíšete variabilní symbol, ověřte si ho v informačním systému (databázi). Zabijete tak dvě mouchy jednou ranou - zkontrolujete si variabilní symbol a ještě si můžete zjistit, zda jsou všechny vaše údaje v informačním systému správné. Při vyplňování variabilního symbolu buďte pozorní, velmi časté je přehození číslic nebo napsání nečitelné číslice na složenku či platební doklad, což může vést k chybě na poště nebo v bance.

Chybný odhad zaplaceného období

Někdy má člen dojem, že zaplatil na více měsíců, než kolik bylo ve skutečnosti zaúčtováno. Důvody jsou různé, je třeba si uvědomit, že členské příspěvky se platí za celý měsíc dopředu, a to i v případě, že se stanete členem poslední den v měsíci (platíte za celý tento měsíc). Uvědomte si, že platíte členské příspěvky a nikoliv nějaké služby či poplatky. Pokud máte nějaké námitky, je jedinou možností obrátit se na radu sdružení, pokladník ani Hot Linka nemají pravomoc členské příspěvky odpouštět.

Chybný odhad délky platební transakce

Někdy člen zaplatí na poslední chvíli a diví se, že platba nepřišla na účet včas a internet nefunguje. Je třeba si uvědomit, že platební transakce mají určité trvání, které nejsme schopni ovlivnit. Nejrychlejší je platba přímo v bance, částka je na účet sdružení připsána hned následující den, maximální prodleva od platby je tedy 2 dny (pracovní, když vložíte peníze v bance v pondělí, nejpozději v průběhu středy internet půjde, pokud ovšem peníze vložíte v pátek, není vyloučeno, že se internetu dočkáte až v pondělí). Platba převodem z účtu trvá podle banky cca 1 - 3 dny, je tedy vhodné platit s čtyřdenním předstihem (v případě víkendu o dva dny dříve). Platba složenkou z pošty trvá většinou 3 - 5 dní (takže týdenní předstih je celkem optimistický odhad).

Platba na chybný účet

I to se bohužel ještě stává, opakujeme proto, že původní účet sdružení u UniCredit bank (dříve eBanka/Reifeisen bank) již není pro platby členských příspěvků používán a je třeba platit na účet ve FIO Bance s číslem 2200476563/2010 .

Osobní nástroje