Jaky zpusob pripojeni zvolit

<small>Z PVwiki</small>

Důležitá kritéria pro způsob připojení:

  • vzdálenost k vhodnému přístupovému bodu AP
  • přímá viditelnost bez zastínění včetně volné tzv. Fresnelovy zóny
  • možnosti umístění vlastní antény
  • vzdálenost od antény k tvému počítači
  • počet počítačů/přístrojů, které se mají připojit

Vzdálenost k vhodnému přístupovému bodu AP čím kratší, tím lepší, ale ne vždy to musí být pravda. Pokud se chceš připojit na AP, kde při pohledu za něj budeš vidět=chytat šílené rušení v podobě mnoha jiných sítí nebo třeba jednoho nezregulovaného vysílače ( uživatelé z Domamyslic versus AP Infosu na mlýně v Čechovicích mohou vyprávět :-( ), je lepší se otočit na bod, který je sice dál, ale možnost rušení je velmi nízká.

Přímá viditelnost bez zastínění je nezbytností. Připojení odrazem nebo přes zelenou hradbu stromů je zakázáno, protože je to potenciální zdroj potíží pro samotný AP i pro klienty na něj připojené.

Možnosti umístění vlastní antény určují to, jakou anténu můžeš použít, jaký kabel od ní k přijímači a kam musíš přijímač umístit.

Vzdálenost od antény k tvému počítači určuje, jaký kabel a jakou kombinaci zařízení je nutno zvolit. Nejlepší umístění je co nejblíž antény. Pokud je vzdálenost do 15m, lze zvolit parabolickou anténu a k ní kabel H155, H128 a pod. Pokud je vzdálenost větší, je nutný kabel H1000 nebo raději použít externí WiFi zařízení umístěné co nejblíže antény. Takové zařízení lze napájet i po ethernetovém kabelu, takže může být umístěno například ve vodotěsné krabici přímo na anténním stožáru. Výhodou je, že jeden takový přijímač může využít více připojených koncových zařízení = více lidí.

Počet počítačů/přístrojů, které se mají připojit je důležitý pro vhodnou kombinaci zařízení. Např. Compex WP54G umožňuje připojení 2 strojů, Asus WL-500g nebo Asus WL-500g Deluxe umí připojit až 4 stroje. Pokud ani tento počet nedostačuje, dá se na vhodném místě umístit switch = rozbočovač a zvětšit tak počet účastnických připojení.


Orientaci v problematice a výběr vhodné kombinace zařízení by mohl usnadnit i následující obrázek

Soubor:wifi_pripojeni.jpg

--Catman 16:20, 20. 5. 2006 (CEST)

Osobní nástroje