Jake jsou pozadavky na clena sdruzeni

<small>Z PVwiki</small>

Přebráno z HKFree.net:

Jeden budoucí připojenec se mě ptal na to, co musí splnit aby mohl být v HKFree. Rohodl jsem se to sem taky napsat. Klidně to poupravte podle vlastní zkušeností.

Požadavky na budoucího člena:

 • nesmí to být vůl!
 • musí chápat základní myšlenky free-netových sítí!
 • musí chápat, že nejsme poskytovatel internetu (ISP)
 • musí si uvědomit, že jsme především společenství lidí majících společné hobby
 • musí si uvědomovat, že se očekává, že se nějakým způsobem zapojí do činnosti sdružení, přidá ruku nebo hlavu k dílu
 • musí být schopen připojit se svépomocí a řešit problémy na svojí straně svépomocí
 • musí chápat, že se o síť starají sami členové ve svém volném čase – tudíž to někdy nefunguje, nebo funguje špatně
 • musí počítat s tím, že jeho správce oblasti určuje způsob jeho připojení:
  • takže když je někde např. několik sousedů poblíž tak že se mohou propojit kabelem, tak správce může říct, že je připojí jenom takto (propojené kabelem) a ne že každý bude mít vlastní anténu
  • totéž se myslí i do budoucna – pokud za rok bude chtít připojit soused již připojeného člověk, tak se očekává, že mu dotyčný vyjde maximálně vstříc a že se to zrealizuje právě např. propojením pomocí kabelu – tak aby se vývoj sítě v oblasti děl nějak rozumně kontrolovaně
 • pokud současný technický stav sítě v daném místě neumožňuje připojit dalšího nového člena, musí dotyčný počítat s tím, že ho správce odmítne z tohoto důvodu připojit
 • pokud ale v budoucnu odmítne připojit nováčka na stávající zařízení, musí počítat s tím, že jej správce může odpojit a místo něj připojí toho nováčka
 • musí dodržovat Stanovy a Pravidla sítě (Provozní a Finanční řád)

tolik citace a i my se pod tyto požadavky plně podepisujeme

Osobní nástroje