Jak zjistit MAC - fyzickou adresu pocitace - navod pro Windows XP

<small>Z PVwiki</small>

Existuje několik možností jak zjistit fyzickou adresu počítače (častěji označovanou jako MAC adresa).


Obsah

1. způsob


Asi nejjednodušší způsob spočívá v tom, že dvakrát klikneme levým tlačítkem myši na ikonku Připojení k místní síti (vypadá jako dvě poblikávající obrazovky) zobrazenou v pravém dolním rohu obrazovky.


Soubor:mac1.jpg


Pokud jsme tedy dvakrat poklikali, tak se nám zobrazí okno Připojení k místní síti - stav. V tomto okně se zobrazují dvě záložky: Obecbé a Podpora. My klikneme na záložku Podpora.


Soubor:mac2.jpg


Zobrazí se nám záložka Podpora, na které je tlačítko Podrobnosti... - klikneme na něj.


Soubor:mac3.jpg


Zobrazí se nám okno Podrobnosti síťového připojení. Zde již vidíme námi požadovanou fyzickou adresu - je to hned první řádek - v našem konkrétním případě se jedná o adresu 00-01-29-54-06-A9.


Soubor:mac4.jpg2. způsob


Druhý způsob jak zjistit fyzickou adresu počítače spočívá v o něco složitějším postupu, než byl předchozí. V prvním kroku dvakrát klikneme na ikonu Tento počítač. Po zobrazení tohoto okna klikneme na ikonku Místa v síti v sekci Další místa.


Soubor:mac5.jpg


Zobrazí se nám okno Místa v síti. Zde jen klikneme na položku Zobrazit síťová přípojení v levém sloupci Práce se sítí.


Soubor:mac6.jpg


V okně, které se nám nyní zobrazí je třeba pravým tlačítkem myši kliknout na ikonu Připojení k místní síti (ujistěte se, že klikaté na opravdu správnou ikonu - zda se jedná o připojení k Internetu). Rozbalí se nám nabídka, ze které vybereme poslední položku Vlastnosti a klikneme na ni.


Soubor:mac7.jpg


V zobrazeném okně Připojení k místní síti - vlastnosti najeďte myší na okénko, kde je název vašeho síťového adaptéru - tedy okno Připojit pomocí. Na tomto okénku chvíli podržte myš a zobrazí se vám Adresa MAC.


Soubor:mac8.jpg3. způsob


Poslední způsob spočívá v použití několika příkazů. Nejdříve klikneme na tlačítko Start a pak na položku Spustit...


Soubor:mac9.jpg


Zobrazi se nám okno Spustit s okénkem Otevřít: do kterého napíšeme příkaz CMD a klikneme na tlačítko OK.


Soubor:mac10.jpg


Spustí se nám černé okno s DOSovou příkazovou řádkou.


Soubor:mac11.jpg


Do příkazové řádky nap9šeme příkaz ipconfig /all a potvrdíme klavesou Enter.

Poté se nám vypíší veškeré informace týkající se síťového nastavení počítače. Nás zajímá řádek s názvem Fyzická adresa.


Soubor:mac12.jpg


Tento perfektní návod byl převzat ze stránky http://bcnet.kyklop.cz


Související odkazy

Osobní nástroje