Jak se stat clenem sdruzeni

<small>Z PVwiki</small>

Odevzdejte přihlášku

Vyplňte registrační formulář a dokončete po přihlášení do databáze celou přihlášku. Vyplněnou přihlášku vytiskněte, papírovou podobu vlastnoručně podepište a vložte do obálky a tu pošlete poštou ( ne doporučeně! ) na adresu spolku PVfree.net,z.s. ,Daliborka 3, 796 01 Prostějov, popřípadě ji pošlete nebo odneste osobně přímo některému z členů rady níže:

  • Pavel Šmíd, "Kalibr", Husitská 19, 796 01 Prostějov
  • Pavel Študent, "Masterpaja", Určice 296, Určice 798 04


Případně můžete využít otvíracích hodin na klubovně, kdy přihlášku předáte radnímu, který má službu a zároveň může zodpovědět případné nejasnosti.

Žádáme naše členy či zájemce o členství, aby své poštovní zásilky řádně frankovali dle tarifů České pošty. Děkujeme.


Po přijetí Vaší přihlášky budete zařazen mezi čekatele. O vzniku členství rozhodne rada sdružení na svém nejbližším jednání. Při rozhodování vezme v úvahu technické možnosti připojení nového člena na komunikační infrastrukturu sdružení. Případné zamítnutí žádosti o přiznání členství nemusí rada zdůvodňovat.

Osobní nástroje