Jak psat emaily

<small>Z PVwiki</small>

Řada uživatelů internetu používá ke komunikaci s okolním světem i internetovou poštu - email. Bohužel ale mnozí si neuvědomují, že i zde platí pravidla chování jak v běžné papírové poště:

- Nezapomeň na správný Subject/Předmět emailu - tedy to, co vyjadřuje, co email obsahuje. Bude to např. Potíže Nováček, Žádost-Pakosta, nabídka pomoci a pod. Nenapsání předmětu emailu je ukázkou komunikační zaostalosti. Absolutně nevhodný je předmět typu prosba, dotaz, problém. Autor takového emailu reálně riskuje, že to nikdo nebude číst.

- Na začátek zprávy napíšu oslovení (dobrý den, vážení přátelé, milá Mařenko a pod. )

- V textu používám interpunkci (tečky, čárky, otazníky, vykřičníky, uvozovky ),odděluji věty, aby dávaly smysl a také píšu hezky česky s diakritikou (háčky, čárky )

- Píšu spisovnou češtinou (psané nářečí je většinou nečitelné)

- Píšu gramaticky správně (bez hrubek, vulgarismů) - čeština je přece nádherný jazyk a poklad národa !

Na závěr se podepíšu - soukromou poštu stačí podepsat jménem a příjmením, pokud komunikuji pracovně nebo s nějakou firmou či institucí v nějaké oficiální věci, uvedu i funkci, název mojí firmy, kontaktní telefon a pod. S výhodou lze využít funkce každého poštovního programu - automatický podpis, který se přidá pod každý dopis. Může vypadat např. takto:


Oslovení,pozdrav,
...text dopisu...
.
...................................
s pozdravem
Jaromír Pakosta - vedoucí výroby
Krkonošské papírny a.s.
Papírenská 326, Hostinné 296 00
mailto:jaromir.pakosta@krpap.com
www.krpap.com tel. 234 656 882
...................................
.
...citace předchozích zpráv...


Při odpovědi na něčí zprávu je dobré zachovat předchozí zprávu a svoji odpověď napsat nad ni. Pak bude adresát vědět, na jakou předchozí konverzaci navazujete, protože pod zprávou vidí předchozí historii. K tomu je vhodné používat funkci Odpovědět .

Způsob odpovědi a uspořádání Vaší zprávy dává adresátovi první obraz toho, s kým vlastně komunikuje - zda je to kultivovaný člověk a nebo vidlák, co právě slezl ze stromu.

Osobní nástroje