Jak probiha pripojeni k siti a k internetu - co delaji spravci

<small>Z PVwiki</small>

Zajímá tě, jak probíhá připojení k síti a povolování internetu? Zde je popis toku informací:

1. Ujasnil sis, co od připojení k síti PVfree.net očekáváš. Ze všeho nejdříve sis uvědomil, že PVfree.net není internetový provider ani žádná firma.

2. Připojil ses úspěšně k AP (přístupovému bodu) sítě PVfree.net

3. Vyplnil jsi správně a úplně registraci zájemce o připojení, po přihlášení jsi vyplnil Žádost o připojení dle určeného postupu.

4. Nejpozději do 14ti dní od připojení jsi ve svém uživatelském účtu našel odkaz Přihláška, kde jsi doplnil potřebné údaje, stiskl jsi nahoře tlačítko Verze pro tisk a z menu Soubor-Tisk jsi vytiskl přihlášku. Tuto jsi podepsal a doručil ji některému radnímu.

5. Pokud máš zájem o urychlení připojení, můžeš se o tom pobavit na některé sobotní brigádě na střeše při stavbě nebo údržbě našich zařízení. Jinak musíš počkat ve frontě za ostatními žadateli. Žádostí je opravdu velmi mnoho a správci pracují ve svém volném čase. Tvoje pomoc při stavbě jim může ušetřit čas a připojí tě dříve. V případě, že se budeš zůčastňovat brigád i později, můžeš jako odměnu mít navýšenu rychlost pro přístup do internetu oproti pasivním členům.

6. Jakmile projedná Rada sdružení tvoji přihlášku, můžeš být přijat za člena sdružení. Poté můžeš obdržet email s tvým členským číslem a výzvou k platbě, případně dalšími informacemi. Je ho odeslání ale není naší povinností. Tvojí povinností je sledovat, kdy jsi přijat za člena a z toho vyplývající povinnost platit příspěvky (platí jen připojení členové).

7. Poté můžeš zajít do banky a zde zaplatit vstupní členský příspěvek ve výši 1200Kč a měsíční příspěvek 190Kč s předplatným nejméně do konce čtvrtletí. Příspěvky platí pouze členové a to od chvíle, kdy jsou připojeni k síti.


Poznámka: Kontrolu neplatičů provádí automat a přístupová práva generuje z databáze Informačního systému http://is.pvfree.net . Pokud jsi zaplatil příspěvky v bance, pamatuj, že trvá až 4 dny, než na účet sdružení dorazí tvoje platba. Pak ji ručně musí pokladník přepsat do databáze a teprve potom automat povolí přístup.

Automat to kontroluje 3x denně (02hod, 13 hod a 19 hod ). Natsavení plné rychlosti ale provádí pouze 1x denně, a to v 02hod. Takže nováček připojený v 14 hodin má internet povolená už v 19, ale plnou rychlost dostane až v 02hod .

Osobní nástroje