Jak platit prispevky slozenkou

<small>Z PVwiki</small>

Jak platit členské příspěvky složenkou na České poště?

Vzhledem k tomu, že řada členů nemá právě vždy cestu do Prostějova či Olomouce, aby mohli platit v eBance svoje členské příspěvky, nabízím zde kratičký návod, jak vyplnit správně složenku České pošty.

Pošta je zastoupena ve více vesnicích a i jejích služeb lze využít k odeslání peněz.

Přiložený obrázek snad mluví za vše a pravidla tvorby variabilního symbolu lze najít také zde v Otázkách a odpovědích. Kliknutím si stáhneš obrázek do svého počítače. Adresy a variabilní symbol samozřejmě vyplň podle reálných hodnot.

Osobní nástroje