Jak overit funkcnost site a sluzeb

<small>Z PVwiki</small>

Pokud je připojení k AP funkční, můžeš otestovat pingem dostupnost serveru služby, kterou požaduješ ( DC-hub, Jabber, iGW ... ). Adresy těchto serverů najdeš na každém AP, který je ve správě administrátorů PVfree.net (např. http://10.133.17.1, http://10.133.11.1, http://10.133.9.1, http://10.133.13.1 atd.). Stačí napsat např.

ping jabber.pvfree.net

případně pro nekonečný počet opakování

ping -t jabber.pvfree.net


Trasování

Dalším nástrojem pro diagnostiku sítě je traceroute (tracert). Utilita TCP/IP protokolů, která umožňuje sledování cesty, kterou se paket dostane na cílového hostitele. Syntaxe příkazu je stejná jako u příkazu ping:

 • V operačních systémech rodiny MS Windows se jedná o příkaz tracert
 • V operačních systémech rodiny GNU/Linux se jedná o příkaz traceroute
tracert 10.133.146.0

(trasuji spojení z počítače na AP Špály k AP Šárka)

Výpis trasy k sarka.pvfree.net [10.133.3.1]
s nejvýše 30 směrováními:

1 1 ms 1 ms < 1 ms catman.pvfree.net          [10.133.13.1]
2 2 ms 1 ms  1 ms bridge.asus.catman.pvfree.net    [10.133.13.250]
3 5 ms 4 ms  4 ms backbone.slavicka.pvfree.net    [10.133.11.65]
4 5 ms 5 ms  4 ms ronja2slavicka.kostelecka.pvfree.net[10.133.11.238]
5 9 ms 8 ms  8 ms p2p-kostelecka.olomoucka.pvfree.net [10.133.17.253]
6 16 ms 28 ms 17 ms sarka.pvfree.net          [10.133.3.1] 

Trasování bylo dokončeno. 

Zde jsou vidět jednotlivé přeskoky, jak testovací paket putuje po segmentech sítě, než se dostane k cíli. Stejným způsobem si můžeš vytrasovat, kudy putuje packet do internetu (zjistíš iGW, kterou používáš – v příkladu níže je to iGW Catman 10.133.13.1):

tracert www.nix.cz
Výpis trasy k info.nix.cz [195.47.235.3]
s nejvýše 30 směrováními:

1 1 ms 1 ms < 1 ms   catman.pvfree.net [10.133.13.1]
2 1 ms 1 ms 1 ms    172.16.0.1
3 3 ms 2 ms 2 ms    33.34.108.194.contactel.net [194.108.34.33]
4 2 ms 2 ms 2 ms    117.251.108.194.contactel.net [194.108.251.117]
5 7 ms 7 ms 7 ms    prah01-r10-a14-6-4118.ctt.cz [194.108.58.93]
6 7 ms 7 ms 7 ms    prah01-r12-g0-2-0-82.ctt.cz [194.108.58.142]
7 19 ms 19 ms 19 ms   t2a5-p2-0.de-fra.eu.bt.net [166.49.148.133]
8 21 ms 19 ms 19 ms   ixp1-ge1-1.de-fra.eu.bt.net [166.49.163.198]
9 19 ms * 19 ms     decix1.fra.seabone.net [80.81.192.194]
10 44 ms 45 ms 43 ms  ge6-1-vie8-vieb.vie.seabone.net [195.22.215.22]
11 62 ms 62 ms 62 ms  customer-side-telekom-aus-2-at-vie8.vie.seabone.net [195.22.215.38]
12 65 ms 67 ms 63 ms  195.3.70.199
13 143 ms 201 ms 200 ms Czech-Online-AUX1.highway.telekom.at [195.3.102.210]
14 27 ms 27 ms 27 ms  gw4.nix.cz [194.50.100.245]
15 64 ms 38 ms 48 ms  www.nix.cz [195.47.235.3]

Trasování bylo dokončeno.

V případě, že trasování probíhá, ale nejsou odezvy od vzdálených bodů a zůstávají prázdné řádky, lze trasování kdykoliv zastavit současným stiskem kláves Ctrl C.

Pokud tedy budete administrátorovi hlásit nedostupnost nějaké služby, proveďte nejdříve i trasování a sdělte mu i tento výsledek !

Osobní nástroje