Jak nastavit svoje Wi-Fi zarizeni

<small>Z PVwiki</small>

obecný návod pro nastavení Wi-Fi zařízení


Jednoznačný a všeobsahující návod asi nelze napsat. Každý výrobce a každý typ zařízení se nastavuje různým způsobem a navíc řada zařízení má několik provozních režimů.


Obsah

Rozdělení zařízení podle hardwarového provedení

  • PCI karty do PC
  • PCMCIA karty do notebooků
  • externí zařízení s USB připojením
  • externí zařízení s ethernetovým připojením (UTP kabel do síťové karty)


Rozdělení zařízení podle provozní funkce

  • režim Access point (AP = přístupový bod) – bod, ke kterému se připojují klienti
  • režim klient - zařízení se připojuje k nějakému přístupovému bodu
  • režim bridge - spojení dvou bodů bez rozlišení nadřízenosti (transparentní přenos bez routování)


Nastavení PCI karty

Pokud chceš nastavit PCI kartu do režimu klient, nainstaluj nejdříve příslušné ovladače zařízení. Většina zařízení má v nastavovacím menu položku Site Survey – Prohledávat sítě. Pomocí této funkce lze prohledávat okolí svojí antény a zobrazit dostupné sítě, sílu signálu, stav šifrování a další parametry. Zpravidla zde bývá i možnost označit vybranou síť a tlačítkem Connect se k síti pokusit připojit. Pokud chcete scanovat okolí a získat více informací, lze použít program NetStumbler, který má dobře vyvedené grafické rozhraní pro MS Windows. V síti PVfree.net fungují na přístupových bodech DHCP servery, takže je nutno ponechat nastavování parametrů WiFi karty na automatice. Nastavování USB zařízení a PCMCIA zařízení je prakticky totožné s nastavením PCI karty.


Nastavení externího zařízení

Při nastavení externího zařízení v režimu klient připojeného ethernetovým kabelem k počítači se setkáš nejspíše se dvěma způsoby nastavení:

( A ) externí zařízení (říkejme mu rádio) má přidělenu IP adresu z rozsahu PVfree.net a počítače k němu připojené mají privátní IP adresu např. 192.168.0.1 až 192.168.0.254. Jedná se o tzv. NAT (Network Adres Translation – překlad síťových adres), takže tato podsíť se navenek prezentuje jedinou IP adresou rádia jako jeden počítač a rychlost přidělená této vnější adrese se dělí mezi všechny počítače. Připojení rádia k přístupovému bodu se provádí tak, že některý připojený počítač si nastaví IP adresu odpovídající adrese rádia, aby mohl vstoupit do nastavovacího režimu. Pak se nastaví režim klient, prohledá okolí Site survey a pomocí Connect se připojí na AP. NAT je povolen a může být povoleno vnitřní DHCP – rádio pak přiděluje automaticky adresy připojeným počítačům ve vnitřní síti.

( B ) rádio má nastavenu nějakou IP adresu (jen kvůli servisu a nastavování) a počítače k němu připojené mají IP adresy přidělované od DHCP serveru sítě PVfree.net. Takto nastavená síť umožňuje sledovat provoz počítačů jednotlivě (grafy), samostatně přidělovat rychlosti a další oprávnění nebo omezení. Připojení rádia k AP se provádí tak, že některý připojený počítač si nastaví adresu odpovídající adrese rádia, aby mohl vstoupit do nastavovacího menu. Pak nastaví režim Klient, prohledá okolí Site survey a pomocí Connect se připojí na AP. DHCP server a NAT na rádiu jsou zakázány. Nastavovací počítač si potom nastaví na síťové kartě automatický režim DHCP a dostane síťovou adresu od přístupového bodu.


Některá externí zařízení umožňují zobrazit i sílu přijímaného signálu.


V případě, že máte externí zařízení umístěno na místě, kde je špatný přístup (např. vodotěsná krabice přímo u antény), může být výhodné umístit napájecí zdroj na přístupném místě a zařízení napájet po ethernetovém kabelu. Pokud by jsi potřeboval zařízení takto napájet, pošli dotaz do diskuse, odpovíme ti, jak na to.


Související odkazy

  • Navody - osvědčené postupy pro práci s počítačem a periferiemi
Osobní nástroje