Jak nahrat firmware do OvisLink WL-1120AP

<small>Z PVwiki</small>

není-li důvod nahrát nový firmware = nebudeme flashovat


VÝPADEK EL. PROUDU ČI VYTUHNUTÍ POČÍTAČE BĚHEM PŘEPISOVÁNÍ NOVÝM FIRMWARE MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK ZNEFUKČNĚNÍ VAŠEHO WIFI ZAŘÍZENÍ.


Nahrátí nového firmware do Vašeho WiFi zařízení provádíme pokudmožno v „místě jeho výskytu“, tedy nikoliv na zařízení které je fyzicky na druhém konci města!

Ujistěte se že flashujete vlastní WiFi zařízení a ne nezabepečený OvisLink jiného člena sítě :)


Stažení nového firmware


OPATŘÍME SI PŘÍSLUŠNÝ FIRMWARE - na internetových stránkach výrobce případně z jiného důvěryhodného zdroje – např. pro OvisLink WL-1120AP ze stránky http://www.inwifi.cz/stahnete-si/?k=39.


UJISTĚTE SE, ŽE STAHUJETE SOUBOR (ODPOVÍDAJÍCÍ FIRMWARE) ZNAČKY A TYPU VAŠEHO WIFI ZAŘÍZENÍ.


Pokud je to možné stáhněte soubor pomocí nějakého správce stahování (download manageru), který podporuje navázání spojení pokud je spojení do internetu přerušeno (tzv. resume downloading).


Stáhněte vybraný soubor – pro OvisLink WL-1120AP doporučuji Firmware 1.02g - wp102_102g.bin


Pokud je dostupný i kontolní součet souboru (checksum), proveďte kontrolu staženého souboru (firmware).Upload nového firmware


1. UKONČÍME VŠECHNY APLIKACE a spustíme www prohlížeč.


2. Přejdeme do rozhraní pro nastavení Vašeho zařizení, v našem připadě Ovislink WL-1120AP.


  • buď přes tovární adresu OvisLinku 192.168.100.252 (počítač musí být nastaven ve stejném adresním rozsahu např. 192.168.100.100 maska 255.255.255.0) nebo
  • přes adresu 10.133.x.x v rozsahu PVfree přislušící Vašemu WiFi zařízení.


3. V horním menu vybereme záložku "OTHER" a dále v submenu "UPGRADE FIRMWARE".


4. Klepneme na „Procházet...“ a vybereme umístění Vašeho souboru s firmware.


UJISTĚTE SE ŽE VYBÍRÁTE SPRÁVNÝ SOUBOR – v našem případě se jedná o soubor s příponou BIN.

(v případě že jste si stáhli firmware v komprimované podobě, např. jako ZIP archiv, musite ho prvně rozbalit)


5. Poté co jsme vybrali náš soubor s firmware klepneme na "UPLOAD"


6. Chvíli počkáme, než se objeví hlášení o úspěšně proběhlém nahrátí nového firmware a velikost nahraného souboru v B.


To je vše.


Související odkazy

Osobní nástroje