Internet

<small>Z PVwiki</small>

Internet je celosvětová počítačová "supersíť", která spojuje jednotlivé menší sítě, pomocí sady protokolů IP.

Název pochází z anglického slova network (síť), podle něhož tradičně názvy amerických počítačových sítí končily „-net“, a mezinárodní (původně latinské) předpony inter- (mezi), vyjadřující, že Internet propojil a vstřebal různé starší dílčí, specializované, proprietární nebo lokální sítě. Internet slouží k přenášení informací a poskytování mnoha služeb jako jsou elektronická pošta, chat, www stránky, sdílení souborů, on-line hraní her a další.

Obsah

Historie Internetu a TCP/IP

 • 1962 - Vzniká projekt počítačového výzkumu agentury DARPA.
 • 1969 - Vytvořena experimentální síť ARPANET, první pokusy s přepojováním uzlů (čtyři uzly).
 • 1972 - ARPANET rozšířena na cca 20 směrovačů a 50 počítačů, použit protokol NCP (Network Control Protocol).
 • 1972 - Ray Tomlinson vyvíjí první e-mailový program.
 • 1973 - Zveřejněn TCP (Transmission Control Protocol).
 • 1976 - První kniha o ARPANET.
 • 1980 - Experimentální provoz TCP/IP v síti ARPANET, adresace IPv4, protokol DNS, směrovací protokoly.
 • 1983 - Rozdělění ARPANET na ARPANET (výzkum) a MILNET (Military Network, provoz). TCP/IP přeneseny do komerční sféry (SUN).
 • 1984 - Vyvinut DNS (Domain Name System).
 • 1985 - Zahájen program NSFNET, sponsoruje rozvoj sítě ve výši 200 mil. dolarů, první komerční služby.
 • 1987 - Vzniká pojem „Internet“.
 • 1987 - V síti je propojeno 27 000 počítačů.
 • 1989 - Tim Berners-Lee publikuje návrh vývoje WWW (Information Management: A Proposal).
 • 1990 - Tim Berners-Lee a Robert Cailliau publikují koncept hypertextu.
 • 1990 - Končí ARPANET.
 • 1991 - Nasazení WWW v evropské laboratoři CERN.
 • 1993 - Marc Andreessen vyvíjí Mosaic, první WWW prohlížeč, a dává ho zdarma k dispozici.
 • 1994 - Vyvinut browser Netscape.
 • 1994 - Internet se komercializuje.
 • 1996 - 55 milonů uživatelů.
 • 1999 - Rozšiřuje se Napster.
 • 2000 - 250 milonů uživatelů.
 • 2003 - 600 milonů uživatelů.
 • 2005 - 900 milonů uživatelů.

Základní služby (protokoly)

 • SMTP - Simple Mail Transfer Protocol, elektronická pošta, e-mail
 • FTP - File Transfer Protocol, přenos vzdálených souborů
 • Telnet - Virtuální terminál, vzdálený přístup
 • NFS - Network File System, sdílení vzdálených souborů
 • DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol, dynamická konfigurace síťové stanice
 • SNMP - Simple Network Management Protocol, jednoduchý protokol pro správu sítě
 • HTTP - Hypertext Transfer Protocol, World Wide Web
 • DNS - Domain Name System, překlad doménových jmen

Organizace

Dění kolem Internetu řídí a organizuje několik skupin a výborů, které jsou složené z odborníků a jsou nezávislé na státech nebo komerčních organizacích.

Podívejte se též na

Osobní nástroje