Instalace spoje Alcoma v pasmu 10GHz

<small>Z PVwiki</small>

Několik zásad na plné využití kmitočtového spektra v pásmu 10,3 – 10,6 GHz a nasazování spojů -- doporučení dle výrobce Alcoma s.r.o.Kmitočtová tabulka pro pásmo 10,3 – 10,6 GHz

podle Všeobecného oprávnění VO_R_14_12_2006_38, kterou najdete ve formátu PDF zde: [1]


Vysílané kmitočty obou zařízení - tzv. kanálové páry podle doporučení ČTÚ mají být laděné po „řádku“, s pevným doporučeným duplexním odstupem 182 MHz. Nikoliv „křížem“, jak je vidět na obrázku. Ladění „křížem“ znehodnocuje efektivní využití pásma a může být zdrojem rušení pro ostatní a naopak je vyšší pravděpodobnost, že bude zařízení samo rušeno. Pokud je lokace již tak silně znehodnocená neprofesionálním plánováním kmitočtů, požádejte výrobce spoje o konzultaci a návrh řešení.


Soubor:Kmitocty.jpg
1. zásada – pokud nasadíte spoj, který bude vysílat a přijímat „křížem“ v kmitočtové tabulce, a nikoliv po „řádce“ podle doporučení ČTÚ,

a ještě navíc šíří pásma 28 MHz, nemusíte mít pro příště možnost přidat na sajtu další linky. Anebo vás tam s takovým spojem ani nepustí.


2. zásada – musíte si být jistý vlastnostmi spoje, který nasazujete. Jestliže nasadíte spoj, který se např. vlivem tepla sám přelaďuje a zasahuje šířkou pásma do ostatních kanálů, máte velký problém s rušením vlastních i cizích spojů.


3. zásada – rekognoskujte důkladně kmitočtové pozadí na celou šíři pásma, nejen na jeho polovinu, pro kterou na mikrovlnné jednotce přijímač s 28 MHz filtrem. Vyhnete se tím problémům se zarušením na obsazeném sajtu. Dobře poslouží selektivní voltmetr s měřícím konvertorem. Pozor při výpočtu, měřící konvertor má svůj zisk a ten je třeba odečíst. Tam, kde nemůžete najít volný kanál pomocí trychtýřové antény, je vhodné použít otevřenou 65cm parabolu. Nespoléhejte se na v jednotkách vestavěné ukazatele přijímané úrovně, ty jsou dobré pouze na dosměrování antén. Důvod? Ukazují úroveň pouze té části spektra, na kterou mají přijímač.

Rozhodně je nejlepší řešení domluvit se na používaných kmitočtech s ostatními na sajtu


4. zásada – zjistěte, zdali je z bodu na bod přímá viditelnost a jestli není narušena 1. Fresnelova zóna. Pokud je předmět narušující Fresnelovu zónu horizontálně, zvolte vertikální polarizaci a naopak. Objekt narušující Fresnelovu zónu v lepším případě signál pohltí a způsobí útlum, v horším signál uvnitř přijímaného signálu různě fázově i amplitudově znehodnocený. To může působit v praxi těžko zjistitelné poruchy přenosu. Vždy si buďte jistí, že jste nasměrovali paraboly na hlavní lalok vyzařovacího diagramu antény, nikoliv na její boční lalok.


5. zásada – pokud dodržujete první dvě zásady, anebo pokud už jste poučení z předchozích nezdarů a pořídíte si spoj, který dokáže plně využít výhody 10 GHz pásma, umožňuje ladění v kmitočtových párech podle doporučení ČTÚ a dokáže využít všechny kanály, tedy i kanály 4 – 10. Pokud už máte několik parabol na sajtu, snažte se používat stejně kanálové páry, pokud je úhel rozevření parabol vzájemně větší než 6° při 65cm parabolách tak, jak je vidět schématu zde: [2] . Vyhýbejte se nasazování kanálů 2, respektive 2a. Radioamatéři často používají kanál 10,368 GHz a používají řádově větší vyzářené výkony.


6. zásada – pokud plánujete nasazování na bod, na kterém bude viset více parabol a ještě navíc přibližně stejnými směry, budete potřebovat takový spoj, který dokáže vhodně zvoleným filtrem utlumit signál z opačné poloviny kmitočtového spektra, tak jak je znázorněné na tabulce zde:

Soubor:TabulkaKanalu.jpg


Nebojte se nasazování spojů v pásmu 10 GHz. Generální licence ČTÚ GL14/R/2000 byla zrušena a nahrazena Všeobecným oprávněním s neomezenou platností.

Zdroj: www.kpe.cz , školení Alcoma, manuály

Osobní nástroje