HotSaNIC instalace

<small>Z PVwiki</small>

Netříděné informace sesbírané z různých stran:

[1]

HotSaNIC Jedná se o trošku starší projekt, v současnosti již ne moc vyvíjený, není dostupný v portech. Projekt je dostupný na http://hotsanic.sourceforge.net, kde jsou i dostupné údaje o základní konfiguraci. Postup instalace je jednoduchý. 1) Přepnout se do adresáře /usr/local 2) wget http://hotsanic.sourceforge.net/snapshot/hotsanic-0.5.0-pre6-snapshot.tgz 3) tar -xvf hotsanic-0.5.0-pre6-snapshot.tgz Tím je vytvořen adresář s programem. Pro správný provoz je nyní nutné nainstalovat potřebné komponenty 1) portinstall ImageMagick rrdtool perl apache 2) v případě potřeby podpory APC UPS ještě portinstall apcupsd

rrdtool je vhodné použít ve verzi 1.2, u apache může být libovolná verze.

Následuje úvodní konfigurace systému 1) cd /usr/local/HotSaNIC 2) ./setup.pl

Zde doporučuji postupovat podle návodů popsaných na stránkách projektu. Některé moduly nejsou podporovány na FreeBSD. Moduly, které mám odzkoušené jsou: - mailq - ntp - part - ping - system - traffic - apcups

Po spuštění úvodního nastavení je vhodné upravit soubor setting.ini. Před úpravou doporučuji buď připravit adresář v apache web server a vytvořit link do adresáře HotSaNIC nebo vytvořit konfigurační script pro přístup k tomuto adresáři podle následujícího postupu. První možnost je: mkdir /usr/local/www/apache22/data/overview ln -s /usr/local/www/apache22/data/overview /usr/local/HotSaNIC/www

Druhá možnost je a vytvořit adresář mkdir /usr/local/HotSaNIC/www

a do konfiguračních souborů apache přidat následující řádky <IfModule alias_module> Alias /overview "/usr/local/HotSaNIC/www" </IfModule>

<Directory "/usr/local/HotSaNIC/www"> Options None AllowOverride None Order allow,deny Allow from all </Directory>

Nyní můžeme upravit konfiguraci HotSaNIC příkazem vi settings. Podle aktuálních požadavků je vhodné upravit následující parametry: DAEMONDIR="/usr/local/HotSaNIC" BINPATH="/usr/local/bin" WEBDIR="$DAEMONDIR/www" AUTOINDEX="yes" IMAGEFORMAT="png" CONVERTMETHOD="ImgMgck" CONVERTPATH="/usr/local/bin" SNMPWALK="/usr/local/bin/snmpwalk" SNMPGET="/usr/local/bin/snmpget" SNMPBULKWALK="/usr/local/bin/snmpbulkwalk"

Podle požadavků je pak možné zkontrolovat nastavení modulů v jednotlivých částech sytému. Konfigurace jednotlivých modulů je na adresách /usr/local/HotSaNIC/modules/module/setting

Pro příklad, konfigurace pingů na konkrétní destinaci je možné přidáním konkrétního cíle pomocí: HOST=192.168.0.254,"Router"

Pro spuštění po restartu systému už zbývá pouze povolit v souboru /etc/rc.conf správnou verzi apache pomocí apache_enable="YES" apache20_enable="YES" apache22_enable="YES"

a v souboru /etc/rc.local přidat řádek /usr/local/HotSaNIC/rrdgraph start

a systém je připraven pro použití.


Doporučené úpravy: /usr/local/HotSaNIC/modules/system/platform/freebsd.pm

1)změna:

 foreach (@sections){
  if ($_ eq "cpu") {read_cpu(%args)}
  if ($_ eq "load") {read_load(%args)}
  if ($_ eq "proc") {read_proc(%args)}
  if ($_ eq "mem") {read_mem(%args)}
  if ($_ eq "users") {read_users(%args)}
 }

}

na

 foreach (@sections){
  if ($_ eq "cpu") {read_cpu(%args)}
  if ($_ eq "load") {read_load(%args)}
  if ($_ eq "proc") {read_proc(%args)}
  if ($_ eq "mem") {read_mem(%args)}
  if ($_ eq "users") {read_users(%args)}
 1. add line
  if ($_ eq "uptime"){read_uptime(%args)}
 }

}

2)změna:

 HotSaNICmod::do_rrd("mem","U",time,$memfree,$memwire,$memactv,$meminac,$memcac h,$swpfre,$swpuse);
 }

1;

na

 HotSaNICmod::do_rrd("mem","U",time,$memfree,$memwire,$memactv,$meminac,$memcac h,$swpfre,$swpuse);
 }
 1. Add block
 2. here we go with the uptime value ...

sub read_uptime {

 my %args=@_;
 open(IN,"/usr/bin/uptime |"); ($up=<IN>) =~ s/.* up (\d+) day.+/$1/; close(IN);
 $up = 0 unless $up;
 $up = int($up);
 $idle = 0;
 HotSaNICmod::do_rrd("uptime","U",time,$up,$idle);
 }
 1. finish added block

1;

===================================================================================================================

[2]


HotSaNIC (HTML overview to System and Network Information Center) je nástroj pro tvorbu grafů o činnosti serveru. K obrázkům lze potom pohodlně přistupovat pomocí webového prohlížeče. Systém umí sledovat traffic na síťových kartách, vytížení procesoru, počet procesů, stav paměti, počet přihlášených uživatelů, kapacity disků a další veličiny.

Domovská stránka projektu: http://hotsanic.sourceforge.net/

Postup instalace a nastavení na Debian:

 1. Doinstalovat potřebné balíčky:
   apt-get install rrdtool imagemagick librrds-perl wget
 2. Vytvořit adresář pro HTML soubory:
   mkdir -p /var/www/hotsanic
 3. Pro udržení "čistoty" systému vždy pracujeme v nějakém pracovním adresáři:
   cd /root/work/
 4. Stáhnout instalaci:
   wget http://easynews.dl.sourceforge.net/sourceforge/hotsanic/hotsanic-0.5.0-pre5.tgz
 5. HotSaNIC umístit do adresáře var:
   cd /var/
 6. Rozbalit stažený archiv:
   tar xvfz /root/work/hotsanic-0.5.0-pre5.tgz
 7. Změnit adresář:
   cd /var/HotSaNIC/
 8. Spustit konfiguraci a vybrat moduly, které chceme používat:
   ./setup.pl
 9. Opevřít konfigurační soubor a upravit nastavení podle potřeby:
   vim settings
     
    BINPATH="/usr/bin"
    LOGBACKUPS="1"
    WEBDIR="/var/www/hotsanic"
    CONVERTPATH="/usr/bin/convert"
    IMAGEFORMAT="png"
 10. Změnit adresář:
   cd /var/HotSaNIC/var/settings
 11. Upravit nastavení jednotlivých modulů - "vim mod_*"...
 12. Změnit adresář:
   cd /var/HotSaNIC/
 13. Spustit vlastní monitoring:
   ./rrdgraph start
 14. Vytvořit HTML stránky:
   ./makeindex.pl
 15. Pokud nechceme, aby byly grafy veřejně přístupné, musíme nastavit omezení přístupu vytvořením souboru ".htaccess" a vložením správného obsahu:
   vim /var/www/hotsanic/.htaccess
    
    AuthUserFile /etc/apache-ssl/.htpasswd
    AuthGroupFile /dev/null
    AuthName "Secured Area - HotSaNIC"
    AuthType Basic
    require valid-user
   - Soubor ".htpasswd" je možné umístit kamkoliv. Zde je umísten ke kenfiguračním souborům "apache-ssl".
   - "require valid-user" znamená, že všichni uživatelé v souboru ".htpasswd" budou mít ke statistikám přístup. Pokud by měl mít přístup pouze konkrétní uživatel, lze použít "require uzivatelovo_jmeno".
 16. Vytvořit autentizační soubor s uživatelem "hotsanic":
   htpasswd -c /etc/apache-ssl/.htpasswd hotsanic
 17. Nastavit automatické startování po restartu počítače (příkazem "runlevel" zle zjistit aktuální runlevel a podle toho případně upravit číslici za "rc"):
   ln -s /var/HotSaNIC/rrdgraph /etc/rc2.d/S93hotsanic
 18. grafy se potom zobrazí na "http://www.mojeadresa.cz/hotsanic/". 

Úprava Apache

 1. Nefunguje-li autentizace na stránky (jsou přístupné bez hesla), je potřeba upravit konfiguraci "apache" (vložit na konec):
   vim /etc/apache-ssl/httpd.conf 
    <Directory /var/www/hotsanic/>
     AllowOverride AuthConfig
    </Directory>
 2. Znovu načíst konfiguraci "apache":
   /etc/init.d/apache-ssl reload
==================================================================================

[3]

Osobní nástroje