Fresnelova zona

<small>Z PVwiki</small>

(Přesměrováno z Fresnelova zóna)

Fresnelova zóna ~ čti Frenelova zóna

Jednou z nutných podmínek v pásmu 2,4GHz je přímá viditelnost mezi přijímací a vysílací anténou. Není to však podmínka postačující. Pro kvalitní přenos musí být volná (bez překážek) ještě tzv. Fresnelova zóna, tedy určitý prostor kolem spojnice těchto dvou bodů (podobný doutníku, odborněji také elipsoid). V prostoru této zóny by se neměla vyskytovat žádná překážka, ani by do ní neměla třeba částečně zasahovat (např. střecha nějakého domu, stromy a pod.).

Průměr Fresnelovy zóny v jejím nejširším místě (což je v polovině celkové délky trasy) lze vypočítat, ale často postačí tato stručná přehledová tabulka. Je sestavena pro různé celkové délky trasy:


Délka spojePrůměr Fresnelovy zóny
100 m1,8 m
200 m2,5 m
300 m3,1 m
400 m3,6 m
500 m4,0 m
700 m4,7 m
1000 m5,6 m
1200 m6,2 m
1500m6,9 m
2000m8,0 m
2600 m9,1 m
3000 m9,8 m
4000 m11,3 m


Protože je to elipsoid, je počáteční nárůst průměru poměrně strmý. Např. trasa 1 km dlouhá (maximální průměr zóny 5,6m) má již po prvních 100 metrech průměr zóny 3,4m. Pokud tedy instalujeme anténu na střechu domu na 1,5m vysoký stožár a ve vzdálenosti 100m je stejně vysoký dům, zasahuje už jeho střecha do vaší Fresnelovy zóny!


Na obrázku níže je znázorněna plná Fresnelova zóna bez narušení


nenarušená zóna


Na obrázku níže je Fresnelova zóna narušena domem, který stojí v cestě a zónu zmenšuje - pohled zboku

narušená zóna - dům


Na obrázku níže je Fresnelova zóna narušena při průchodu mezerou mezi stromy - pohled shora

narušená zóna - stromy


Narušená Fresnelova zóna většinou nemá za následek příliš podstatné snížení úrovně signálu. Spíše se projeví jako nárůst rušivých odrazů, což snižuje kvalitu přenášeného datového toku (ztrátovost paketů, vyšší latence). Pokud není volných alespoň 60% průměru zóny, dochází již k výrazné degradaci kvality spoje a vliven odrazů k významnému zarušení okolí.


Převzato ze serveru www.bezdratovepripojeni.cz


Související odkazy

Osobní nástroje