Freenetis - pripojeni noveho zarizeni

<small>Z PVwiki</small>

Připojení přímým zápisem do informačního systému jsou oprávněni provádět pouze školení správci.

Registrace zařízení, kterým se uživatel připojuje je možná uživatelem dle následujícího postupu:

1) nastav zařízení pro připojení k žádanému vysílači. Vysílač ti přidělí nějakou volnou IP adresu automaticky.

2) zkusíš-li přístup do internetu, zobrazí se ti stránka přesměrování s informací u zakázaném přístupu a odkazem na [1]

3) V internetovém prohlížeči tedy běž na stránky informačního systému FreenetIS https://is.pvfree.net/freenetis

4) Po přihlášení se nahoře objeví modrý pruh


Soubor:Fis1.png
Obrázek 2 jako typ vždy vybírejte z nabídky KLIENT !!

Soubor:Fis2.png


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxObrázek 3

Soubor:Fis3.png

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Obrázek 4


Soubor:Fis4.png


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Obrázek 5

toto nastavení už dělají pouze správci:


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Soubor:Fis5.png

Pokud na připojení spěcháte, zavolejte na HelpLinku

Osobní nástroje