Firmware

<small>Z PVwiki</small>

Firmware je programové vybavení, které je integrální součástí elektronického zařízení. Tyto programy jsou většinou naprogramovány (vypáleny) do nevolatilních pamětí (ROM, EPROM, …) firmou vyrábějící dané zařízení. Do firmware bychom měli počítat také obsah programovatelných hradlových polí pokud jsou v daném zařízení použita. V závislosti na způsobu uložení jej lze v některých případech modifikovat buď výměnou (tak zvané přečipováni) nebo přepsáním obsahu (tak zvané "flešování"). Firmware bývá často úzce vázaný na hardware pro který je určen.

V dnešní době obsahuje drtivá většina elektronických zařízení nějaký programový kód - firmware, například mobilní telefony, fotoaparáty, domácí videotechnika. čerpací stanice, bankomat, ... .

Osobní nástroje