Financni potvrzeni o platbach

<small>Z PVwiki</small>

Potřebuješ do svého účetnictví doklad o platbách členských příspěvků? Pak asi přijde vhod vysvětlení vztahu člen-sdružení :


Jakožto člen občanského sdružení PVfree.net, o. s. si neplatíš ani neodebíráš žádné "služby". Neexistuje žádné "Vaše" a "naše" sdružení. Členstvím v o. s. nevzniká vztah "zákazník/odběratel - firma/dodavatel". Sdružení je spolek lidí se společnými zájmy, sdružuje členy a tedy i tebe. Máš stejná práva a povinnosti, jak ostatní členové bez rozdílu délky členství, funkce, polohy, pohlaví atd.


Členové sdružení platí členské příspěvky, nikoliv poplatky za užívání "služby". Výši a způsob platby členských příspěvků upravuje Finanční řád sdružení.


Potřebuješ-li kopii svojí přihlášky do sdružení, potvrzení o členství a úhradě příspěvků, obrať se s žádostí o jejich vystavení na radu sdružení, která ti v tomto jistě vyhoví. Daňový doklad jakožto vyúčtování za "odebírané služby" ti pokladník nevystaví a v tomto duchu ani není vymahatelný.

Jako plnohodnotný doklad pro účetnictví je výpis z bankovního účtu, z kterého byl členský příspěvek zaplacen.

Jen pro vysvětlení tomu, kdo to nechápe - jsme nestátní nezisková organizace, tzn., že nevytváříme zisk, tzn. neplatíme daně a proto ani daňový doklad vystavit nemůžeme. Pro nevěřícího Tomáše - nastuduj si zákon o sdružování a případně se optej daňového poradce, že výše uvedené doklady jsou pro tvoje účetnictví dostatečné a průkazné .

Jen dodatek: členský příspěvek nelze uplatnit jako nákladovou položku pro účely daně z příjmu.


Více viz zákon o účetnictví a daňové zákony.

Osobní nástroje