Fair use

<small>Z PVwiki</small>

Fair use (anglicky; v češtině přibližně rozumné, čestné, spravedlivé či patřičné užívání) je ustanovení americké legislativy autorského práva, které dovoluje i bez souhlasu držitele autorských práv některá využití chráněného díla, pokud splňují jisté specifické podmínky. Mimo spojené státy existuje podobné ustanovení např. ve Velké Británii, kde se označuje termínem fair dealing.

Podle ustanovení fair use je povoleno využití chráněného díla za účelem kritiky, komentáře, parodie, novinářského zpravodajství, výuky, výzkumu apod. Aby se užití kvalifikovalo jako fair use, je třeba zvážit některá hlediska:

  1. účel a povahu užití, včetně zvážení, zda použití má ziskovou povahu, či jde o neziskové vzdělávací účely,
  2. druh chráněného díla,
  3. množství a míru použité části díla v poměru k dílu jako celku a
  4. vliv užití na potenciální trh nebo hodnotu chráněného díla.

V autorském právu platném v Česku podobné ustanovení neexistuje, jistou vzdálenou podobnost vykazují jen ustanovení o volných dílech, zákonných licencích, resp. volném užití chráněných děl.

Osobní nástroje