Etc/resolv.conf

<small>Z PVwiki</small>

nameserver 127.0.0.1

Soubor obsahuje cestu k DNS resolveru platného pro uživatele tohoto stroje. Přihlášený uživatel se ptá vlastního stroje, kudy vede cesta.

Osobní nástroje