Etc/rc2.d

<small>Z PVwiki</small>

Příklad obsahu adresáře /etc/rc2.d , který obsahuje symbolické odkazy na služby, které se mají spouštět po nastartování systému. Prioritu spouštění určuje číslo xx v názvu symlinku Sxxname

S00resetator .... hlídá funkčnost stroje a případně jej resetuje

S10sysklogd

S11klogd

S15bind .... DNS server

S20postfix

S20mailgraph

S20ssh .... démon pro dálkové připojení SecureSHell

S20inetd

S20snmpd

S20dhcp3-server .... DHCP server

S20smartmontools

S20dhcp

S20quagga .... služby quagga-zebra

S23ntp-server .... NTP -časový server

S89watchdog

S89cron .... opakované spouštění úloh v daném čase

S91apache .... webový server

S95qosbase .... služby QoS Quality of Services - omezování rychlostí

S99rpoff

S99rrdgraph .... démon načítání dat pro počítání grafů a statistik

S99stop-bootlogd

Osobní nástroje