Etc/init.d/setnet

<small>Z PVwiki</small>

#!/bin/bash RETVAL=0 umask 077 start() {

  echo -n $"Starting Networking: "

karty před nastavováním vypneme, nastavení IP adresy kartu zpět zapne - proběhne reset

  ifconfig wlan0 down
  ifconfig wlan1 down
  ifconfig wlan2 down

zapnutí ovladače pro XI626 modprobe hostap_pci

nastavení adresy loopbacku a dummy adresy

  ifconfig lo 127.0.0.1 netmask 255.255.255.0
  ifconfig dummy0 10.133.0.17 netmask 255.255.255.255 broadcast
 

nastavení síťových parametrů ethernetových karet ifconfig eth0 10.133.17.1 netmask 255.255.255.128 broadcast 10.133.17.127

  ifconfig eth1 10.133.17.253 netmask 255.255.255.252 broadcast 10.133.17.255


omezení nechtěných klientů

 iwpriv wlan0 maccmd 4 #vykopne asociovane MAC
  iwpriv wlan0 maccmd 2 #defaultne povolim vse, MAC na seznamu jsou zakazany
  iwpriv wlan0 addmac 00:4f:62:03:9e:a3

nastavení síťových parametrů rádiových karet (XI626)

  ifconfig wlan1 10.133.24.250 netmask 255.255.255.252 broadcast 10.133.24.251
  

nastavení rádiových parametrů spoje

 iwconfig wlan1 essid "gjw-olom.pvfree.net"
  sleep 0.4
  iwconfig wlan1 mode Managed
  sleep 0.4
  iwconfig wlan1 retry 20
  sleep 0.4
  iwconfig wlan1 txpower 200

nastavení zakázaných portů

  #zakazane porty
  Drop_Ports="135,137,138,139,445"
  iptables -t mangle -F PREROUTING
  iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp --match multiport --ports $Drop_Ports -j DROP
  iptables -t mangle -A PREROUTING -p udp --match multiport --ports $Drop_Ports -j DROP

zbývá doplnit nastavení parametrů karty s chipsetem Atheros...později se doplní

Osobní nástroje