Etc/hotsanic/

<small>Z PVwiki</small>

konfigurace jednotlivých modulů

HotSaNIC podporuje monitorování následujících subsystému:

 • apcusv - záloha napájení
 • apps - vytížení daných procesů
 • bind - DNS
 • diskio - zátěž disku
 • dnet -
 • mailq - MAIL
 • netstat - TCP spojení
 • networks - traffic uživatelů
 • ntp - TIME shift
 • part -
 • ping - PING
 • sensors - CPU/... temperature
 • shoutcast -
 • system - zátěž systému
 • traffic - traffic
 • worms - útok červů

V adresářích modules jsou adresáře pro každý z níže uvedených modulů. V každém z nich je konfiguračních soubor setting. V každém z adresářů je defaultní konfigurační soubor .settings.default, kde můžeme najít přehled všech možných konfiguračních direktiv (obzvláště pro nastavování scalingu). V následujících kapitolách je přehled základních nastavení pro jednotlivé konfigurační soubory.ping

editujte modules/ping/settings a přidejte

# configure multiple destinations of the form:
# HOST=<host>,<description>
#
HOST=10.107.4.100,charon.hkfree.org
#atd.

TIP:
Kdyby se Vam nevytvářely grafy, ale data v souborech rrd byly, tak zeditujte soubor v adresáři hotsanicu modules/ping/diagrams.pl
VIMari, ať použijí tento command:

:%s/n:",$/n",/gc

ostatní ať nahradí řádky končící na n:", za n", bez teto úpravy jsem to nerozchodil!!!

( RRDtool 1.2.6 , /usr/src/hotsanic-0.5.0-pre5.tgz, perl5.8.7 )

sensors

# cesta ke vstupním hodnotám (podle načteného modulu jádra),
# jméno db, popisek, pozice ve vstupním souboru, násobící koeficient,   
# přičítací koeficient, jednotky
SENSOR="/usr/sbin/hddtemp -n /dev/hda |",hda,HDD1,1,1,0,°C,40,60
SENSOR="/sys/bus/i2c/drivers/w83627hf/1-0290/temp3_input,mb,MB temp,1,.001,0,C"
Osobní nástroje