Etc/hostname

<small>Z PVwiki</small>

nazevrouteru

v souboru je uložen název stroje, který se zobrazuje např. při přihlášení oprávněného správce na router. V naší síti se nastavuje a následně tedy zobrazuje název přístupového bodu.

Osobní nástroje