Etc/bind/named.conf

<small>Z PVwiki</small>

V tomto souboru jsou obsaženy adresy nadřízených DNS forwarderů

    forwarders {
        10.133.0.13;
        10.133.0.11;
        10.133.1.2;
        10.133.0.3;

a adresy pro zóny

...doplnění později

Osobní nástroje