ESSID

<small>Z PVwiki</small>

ESSID (Extended Service Set Identifier nebo jen SSID) identifikátor Wi-Fi sítě - PVfree.net používá nejčastěji řetězec "pvfree.net" nebo "něco.pvfree.net" -např. kostelecka.pvfree.net . Je určený pro vytvoření připojení - kromě toho se používá též číselná hodnota NWID. Pro výběr mezi sítěmi se stejným ESS ID je možné použít buď MAC adresu AP (BSS ID) nebo číslo NWID

Podobně jako ESSID je i BSSID (Basic Service Set Identifier) je identifikátorem. Zařízení (klient) však nehledá podle názvu AP, ale podle MAC adresy AP, což je daleko jistější metoda.


Tento článek je pahýl. Můžete pomoci Wikipedii tím, že jej rozšíříte.

Osobní nástroje