Domovska stranka

<small>Z PVwiki</small>

Obsah

Domovská stránka uživatele sítě PVfree.net

Webové prohlížeče mají obvykle funkci, pomocí níž si můžete nastavit některou stránku na webu jako takzvanou domovskou stránku. Domovská stránka se pak (volitelně) otevírá jako první, když webový prohlížeč nastartujete. Taky se můžete na tuto stránku přemístit kliknutím na ikonku domečku v nástrojové liště prohlížeče.

Je tedy vhodné zvolit si takovou domovskou stránku, která vám rychle a pohodlně nabídne co nejvíce všeobecných odkazů, zpravidla nejčastěji navštěvovaných stránek. Někteří uživatelé mají jako domovskou stránku nastaven český server Seznam, někteří volí globální Google. Potom existuje celá řada výchozích katalogů seřazených podle nejrůznějších kritérií. A v neposlední řadě si můžete jako domovskou stránku nastavit stránku nějaké firmy, instituce, církve nebo třeba našeho městského úřadu. Otázka tedy zní - proč by síť PVfree.net nemohla mít taky takovou svoji domovskou stránku?

Možná namítnete, že takovou stránkou může být rovnou ta, která je k dispozici na adrese www.pvfree.net. To je jistě možné, ale webová prezentace našeho sdružení je monotématická stránka, která se věnuje jen naší síti. Kromě pár výjimek na ní nenajdete odkazy směřující do internetu. A právě tento problém jsem se pokusil vyřešit tímto projektem domovské stránky uživatele sítě PVfree.net.

Na domovské stránce uživatele sítě PVfree.net najdete sekce PVfree.net, Prostějov, Svět a Aktuální info. Sekce PVfree.net obsahuje odkazy na stránky našeho sdružení, Prostějov na regionální stránky našeho města a okolí a Svět pak jakékoliv jiné odkazy na nejrůznější místa v internetu. Poslední sekce Aktuální info by měla být denně aktualizovaným seznamem nejnovějších zpráv z naší zájmové oblasti - tedy sdružení PVfree.net a prostějovského regionu.

Domovská stránka uživatele sítě PVfree.net, jak vám ji v současné podobě nabízím, je umístěna na adrese home.pvfree.net a je přímo součástí webové prezentace našeho sdružení. Tím je zajištěno, že domovská stránka bude dostupná i v případě výpadku internetu. Původní adresy homepv.pvfree.eu a homepv.honzapv.eu budou přesměrovány na novou stránku.


Rubriky

PVfree.net

V první rubrice (sekci) vlevo nahoře najdete zejména odkazy na čtyři základní informační zdroje našeho sdružení - hlavní stránku webové prezentace, diskusní fórum, wikipedii a informační systém. Dále je zde shromážděno několik dalších odkazů odpovídajících na konkrétní otázky života našeho sdružení.

Pokud usoudíte, že je vhodné zařadit další odkaz z oblasti sdružení PVfree.net, napište mi na níže uvedenou e-mailovou adresu nebo do fóra domovské stránky.


Prostějov

Rubrika je věnována srdci našeho regionu Prostějovu a dalším regionálním odkazům. Najdete zde zejména odkazy na oficiální internetové zdroje, stručný odkazovník Prostějovska, portál občanů našeho regionu Projekty pro Prostějov, prostějovské regionální noviny, nemocnici a místní počasí.

Pokud usoudíte, že je vhodné zařadit další odkaz z regionální oblasti, napište mi na níže uvedenou e-mailovou adresu nebo do fóra domovské stránky.


Svět

Rubrika svět obsahuje odkazy na různé celostátní a světové internetové stránky. Jde zejména o nejčastěji navštěvované portály (Google, Seznam, Atlas, Centrum), praktické informace z dopravy a meteorologie, českou verzi encyklopedii wikipedie, nejspolehlivější české a mezinárodní noviny, zdroje softwaru, internetové časopisy o informatice a informační zdroje v oblasti technického vybavení počítačů a digitální techniky.

Pokud usoudíte, že je vhodné zařadit další odkaz obecného charakteru, napište mi na níže uvedenou e-mailovou adresu nebo do fóra domovské stránky.


Aktuální info

V poslední rubrice vpravo dole naleznete gadget webu Projekty pro Prostějov, který nabízí aktuální informace a články věnující se dění na Prostějovsku. Články na webu PVfree.net zde již duplikovány nejsou, najdete je na hlavní stránce webové prezentace.


Nastavení domovské stránky v prohlížeči

FireFox

Uvedu nejjednodušší postup, jak si můžete v prohlížeči FireFox nastavit domovskou stránku uživatele sítě PVfree.net.

I. Zadejte do adresního řádku adresu home.pvfree.net a stiskněte klávesu Enter

Zadání adresy domovské stránky


II. Zvolte si (kliknutím myší) v horním menu položku Nástroje a v otevřené nabídce volbu Možnosti

Výběr nastavení možností prohlížeče


III. Proveďte vlastní nastavení domovské stránky v dialogu možností tímto postupem:


1. Nahoře v dialogovém okně možností vyberte první záložku Hlavní

2. Zvolte v rámečku Spuštění u volby Při startu aplikace Firefox možnost Zobrazit domovskou stránku (kliknutím myší na šipku na konci volby a výběrem z nabídky)

3. Stiskněte tlačítko Použít aktuální stránku - adresa domovské stránky se zobrazí v příslušném řádku

4. Stiskněte tlačítko OK

Vlastní nastavení domovské stránky


To je vše, kdykoliv nyní kliknete na domeček v nástrojové liště prohlížeče FireFox, zobrazí se domovská stránka uživatele sítě PVfree.net.


Internet Explorer

V prohlížeči Internet Explorer je nastavení domovské stránky podobné jako ve FireFoxu.

I. Zadejte do adresního řádku adresu home.pvfree.net a stiskněte klávesu Enter

Zadání adresy domovské stránky


II. Zvolte si (kliknutím myší) v horním menu položku Nástroje a v otevřené nabídce volbu Možnosti internetu

Výběr nastavení možností prohlížeče


III. Proveďte vlastní nastavení domovské stránky v dialogu možností internetu tímto postupem:


1. Nahoře v dialogovém okně možností vyberte záložku Obecné

2. Stiskněte tlačítko Použít aktuální v rubrice Domovská stránka - adresa domovské stránky se zobrazí v příslušném okénku

3. Stiskněte tlačítko OK

Vlastní nastavení domovské stránky


A to je vše, kdykoliv nyní kliknete na domeček v nástrojové liště prohlížeče Internet Exoplorer, zobrazí se domovská stránka uživatele sítě PVfree.net. Jednoduché, že?


Asistence

Pokud si netroufáte na nastavení domovské stránky v prohlížeči sami, můžete mě požádat o asistenci. Napište mi e-mail na adresu paveldf(zavináč)pvfree.net a domluvíme se na termínu návštěvy, při níž vám pomůžu nastavit domovskou stránku na vašem počítači společně s předáním informací o fungování sdružení PVfree.net o. s. a konzultací případných dalších problémů.

Školení

Plánuji na téma základů fungování sdružení PVfree.net o. s. a používání domovské stránky uživatele sítě PVfree.net pořádat školení v klubovně sdružení případně ve vaší obci. Pokud máte o takové školení zájem, napište mi na výše uvedenou e-mailovou adresu.

V případě školení ve vaší obci je třeba zajistit místo s nejméně jedním počítačem připojeným k internetu, nejlépe přímo do sítě PVfree.net. Uvítám rovněž spolupráci s organizací takového externího školení (informace uživatelům ve vaší obci, stanovení termínu, pozvání uživatelů apod.).

Fórum

Pro kontakt a předání požadavků stran domovské stránky uživatele sítě PVfree.net můžete využít i toto vlákno diskusního fóra našeho sdružení.


--Pavel D. F. Hrubý aktualizováno 9.4.2009

Osobní nástroje