Daemon

<small>Z PVwiki</small>

V operačních systémech typu Unix i jiných je daemonem [démonem] počítačový program, který běží zpravidla na pozadí, bez přímé kontroly uživatele. Typickým znakem takové aplikace je název končící písmenem "d", kupříkladu syslogd má na starosti sběr systémových hlášení.

Daemon je spouštěn zpravidla při startu systému, jeho úkolem bývá odpovídat na požadavky ze sítě, sledovat aktivitu hardwaru či jiných programů vykonáváním určitých příkazů. Daemon se může rovněž starat o konfiguraci hardwaru za běhu (devfsd), spouštění jiných aplikací (crond) atp.

Daemon je postava z řecké mytologie - bytost, sloužící bohům k vykonávání úkolů, které sami vykonávat nemohli. Stejně tak se v počítačovém světe daemon stará o funkce, které běžný uživatel neobsluhuje. Některé systémy, jako například BSD, adoptovali démona jako svého maskota. Daemon je shodou okolností zkratka pro "disk and execution monitor", tedy v překlad sledování "disku a spouštění aplikací".

V prostředí DOSu se takovým programům říkalo TSR software (Terminate and Stay Resident). Na MS Windows později services, čili služby, na starších verzích Mac OS se službám tohoto typu říkalo extensions (rozšíření).

Osobní nástroje