Co udelat kdyz chci mit dostupny internet

<small>Z PVwiki</small>

Obsah

1. Jak se ohlásit?

Při registraci je třeba zadat funkční emailovou adresu, na kterou ti přijde potvrzovací email k aktivaci účtu. Bráníme se tak registraci neexistujících lidí, zneužívání cizího jména a pod. Tuto adresu by jsi měl sledovat, protože právě na ni ti popřijetí a připojení budou chodit důležité informační zprávy. POZOR - Registrace do databáze a vyplnění žádosti o připojení není "objednávka technika do domu" - pro tuto práci si domluvte kolegy uvedené v článku "Co dělat, když si sám neumím nainstalovat...." v menu OTÁZKY a ODPOVĚDI .

  • Přihlas se uživatelským jménem a heslem do systému
  • Pod odkazem Žádost o připojení vyplň formulář ( popis je v tomto článku )
  • Zkontroluj si stav svého připojení - mělo by být ve stavu "žádost"
  • Nyní vyčkej, až správci ověří oprávněnost tvé žádosti a možnost připojení. V případě pochybností tě budou emailem kontaktovat a vyžadovat doplnění informací, případně přímo do tvojí žádosti dopíšou důvod zpoždění vyřízení tvojí žádosti.

Prohlašujeme, že tyto údaje budou uloženy a archivovány pouze pro evidenční potřebu Rady OS PVfree.net a nebudou poskytnuty dalším osobám, mimo povinností stanovených zákonem. Po ukončení členství v OS budou tyto údaje do 24 měsíců vymazány.

Zkušební připojení není podmíněno členstvím ve sdružení. Zkušební lhůta je 14dní během níž se zájemce rozhodne zda chce produktů sdružení dlouhodobě využívat - stát se členem sdružení. Pokud během těchto 14ti dní podá řádně přihlášku, připojení nebude přerušeno. Pokud ale tuto lhůtu překročíš, automat připojení omezí a ty budeš čekat až do té doby, než budeš přijat za člena.

2. Podmínky připojení

Stávající podmínky nestanovují prakticky žádné omezení, ale je nutno sledovat diskusní fórum , kde správci zveřejňují informace o povoleních či omezeních provozu. I přes moderní technologie a optické připojení k internetu není zejména bezdrátová konektivita dimenzována na extrémní zatížení, je to dáno cenou za konektivitu, rušením a dalšími vlivy.

Jsou programy, kdy nasdílíš nějaké svoje soubory pro ostatní účastníky a sám si zase od někoho jiného stahuješ. Jsou to většinou výměny hudby, filmů nebo software. Pokud sdílíš vlastní fotky, vlastní video či freeware programy, je to v pořádku, ale jiné je to u software či produktů podléhajících ochraně zákonem o autorských právech.

Když sdílíš data chráněná autorským zákonem, porušuješ zákony ČR a takovýmto jednáním můžeš ohrozit ostatní členy. Zjištění protizákonného sdílení znamená okamžité odpojení od internetu bez náhrady a bez jakýchkoliv upozornění. Jednoduše řečeno - P2P programy nezakazujeme, ale případné následky za používání nelegálních výměn jdou na účet a zodpovědnost jednotlivce.

3. Slušnost a ohleduplnost

Slušnost a ohleduplnost - je to jedno ze základních pravidel pohybu v síti. Pokud to není životně důležité, nestahuj, prosím, obrovské soubory v době provozní špičky, tj. od 16:00 do 22:00. Porušení tohoto zákazu má za následek omezení přístupu k internetu, případně dokonce i odpojení. Je to doba, kdy děti dojdou ze školy, rodiče z práce a každý má nějakou potřebu stáhnout poštu, přečíst si noviny apod. a zejména na rádiovém připojení je zátěž potom znát.

4. Kolik se platí?

Cena za internetovou konektivitu je součástí měsíčního příspěvku a je stanovena ve Finančním řádu. K dnešnímu dni (1. dubna 2012) je stanovena výše příspěvku na 200Kč za započatý kalendářní měsíc. Členský příspěvek ale není platba za internet, není vůbec závislý na připojení k síti !!!

Při vstupu do sdružení neplatíš žádný Vstupní příspěvek do sdružení. ( Změna od 2011)

Aktuální informace hledej v článku Jakým způsobem platit příspěvky?, případně v samotném finančním řádu nebo v zápisech z valné hromady sdružení, které tento Finanční řád schvalují a mění.

Související odkazy

Osobní nástroje