Co to je CZfree.Net a PVfree.net

<small>Z PVwiki</small>

Co je vlastně CZFree.Net? – netechnické povídání

Tento text je převzatý ze stránek www.hellteam.net


Aby spolu mohli lidé komunikovat prostřednictvím počítačů, musí být tyto počítače zapojeny do počítačové sítě. Největší počítačovou sítí, která na naší planetě působí, je bezesporu síť internet. Bohužel s rozmachem internetu tuto síť prostoupila silná komercionalizace a nesvoboda. Internet se stal obchodem, ve kterém jde jen o peníze a tím se použitelnost tohoto informačního média rapidně snižuje.

Objevila se tu ale skupina lidí, kterým tento způsob vývoje nevyhovuje. Tato skupina lidí si chce data přenášet mezi sebou takovou rychlostí, jakou jim dovolí technické prostředky, nikoliv jakou jim dovolí provider. Nehodlají počítat každý přenesený kilobajt a násobit jej částkou za přenesená data, kterou jim jejich poskytovatel stanovil. Nehodlají poslouchat reklamní slogany, nechtějí se upisovat smlouvami za používání internetu s několikaměsíčními výpovědními lhůtami. A nehodlají akceptovat omezování či kontrolování svojí komunikace.

Jsou to lidé, kteří se nebojí experimentů, chtějí se zdokonalovat a učit se nové věci a moderní komunikace patří mezi jejich velké koníčky a tomuto koníčku věnují často velkou část svého volného času.

Tato skupina lidí nechala komerční providery stranou a začali se na své náklady propojovat sami mezi sebou. Tak začala vznikat velká počítačová síť, jakýsi zmenšený model internetu, která v současné době pokrývá nejen celou Prahu a její nejbližší okolí, ale i mnoho dalších měst v ČR.

Jde o rozvíjející se experimentální amatérskou počítačovou síť, jejímž základním principem je svoboda. Tato síť se jmenuje CZFree.Net.

Síť nemá žádnou centrální správu. Neexistuje žádný centrální řídící pult, ze kterého by se provoz sítě ovládal. Neexistuje žádný majitel celé sítě. Síť je schopna se do určité míry ovládat sama, reagovat na chyby a přizpůsobovat se svému rozrůstání.

Samozřejmě důležitou věcí v síti je i konektivita do internetu. Ta se musí koupit od komerčního providera. Do nějakého bodu v síti se přivede internetová linka o velké kapacitě. Tuto internetovou linku začnou využívat všichni členové sítě kteří se společně složí na její financování. Výsledná cena je pak mnohem nižší, než kdyby si každý jednotlivý člověk takovouto internetovou linku pořizoval od komerčního poskytovatele sám.

Síť CZFree.Net není jen jakýmsi technickým odlidštěným monstrózním projektem. Naopak, za vším stojí lidé, jejich práce a jejich vztahy a hlavně spolupráce. Budování sítě je i o poznávání se se sousedy a navazování nových vztahů ve svém nejbližším okolí, ale i na diskusních fórech v rámci celé sítě. Snad i to, že lidé jsou tvorové společenští a dnešní doba má tendenci stavět lidi spíše do vzájemné izolace má svůj nemalý podíl na vznikání této velké svobodné sítě.


Co je PVfree.net?


Také v Prostějově se parta nadšených lidí rozhodla realizovat myšlenky svobodné sítě a začala budovat první spoje. Pak už ale bylo třeba nějak zastřešit tyto snahy pro rostoucí zájem a proto vzniklo občanské sdružení PVfree.net, na jehož stránkách se právě nacházíte. Naším cílem je funkční síť nejen po Prostějově, ale vzájemné propojení mezi vesnicemi. Proto si také myslíme, že je výhodnější, aby obce samy budovaly vlastní síť a neupisovaly se providerům, kteří jim svážou ruce dlouhými smlouvami. Naopak vlastnictví nebo spoluvlastnictví sítě umožní svobodnou volbu providera a poskytovaných služeb.


Související odkazy

Osobní nástroje