Canon Pixma MP210 Grayscale Priniting Under GNU/Linux

<small>Z PVwiki</small>

Pro tiskárnu Canon Pixma MP210 uvolnil výrobce oficiálně ovladače, potíž je v tom, že použitý ovladač tiskárny neumožňuje plnohodnotné využívání tohoto výrobku. Největším nedostatkem je zřejmě absence výběru černobílého tisku (grayscale print), v nabídce je pouze barevný tisk (RGB) bez další možnosti volby. Ti co rádi tisknou vše barevně jsou omezeni co do možnosti nastavení kvality nebo rozlišení tisku. Dlouho jsem hledal řešení, vyhledávač google.com nacházel pouze otázky bez odpovědí, nakonec jsem si dohledal dokumentaci a potřebné volby si do PPD ovladače dopsal sám ;-)

Chybějící volby pro nastavení tisku jsou příznačné pro většinu oficiálních linuxových ovladačů od Canonu, u jiných modelů bude způsob úpravy tiskových voleb obdobný.

V distribuci Ubuntu GNU/Linux se výchozí PPD ovladač tiskárny nachází v umístění

/usr/share/ppd/canonmp210.ppd

Obsah souboru PPD nahraďte řádky níže, k editaci budete pravděpodobně potřebovat oprávnění uživatele root.

*PPD-Adobe: "4.3"
*% CUPS add-on PPD file for Canon Inkjet Printer Driver.
*% Copyright CANON INC. 2001-2007
*% All Rights Reserved.
*%
*% This program is free software; you can redistribute it and/or modify
*% it under the terms of the GNU General Public License as published by
*% the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
*% (at your option) any later version.
*%
*% This program is distributed in the hope that it will be useful,
*% but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
*% MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
*% GNU General Public License for more details.
*%
*% You should have received a copy of the GNU General Public License
*% along with this program; if not, write to the Free Software
*% Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
*%
*%
*% Added some new printer settings for MP210 (grayscale print, new resolution
*% and quality options). Michal Makovec, 2008-2009.
*%


*FileVersion: "1.0"
*FormatVersion:	"4.3"
*LanguageEncoding: ISOLatin1
*LanguageVersion: English
*Manufacturer: "Canon"
*ModelName: "Canon MP210 series"
*NickName: "Canon MP210 series Ver.2.80"
*PCFileName: "CNMP210.PPD"
*Product: "(mp210)"
*PSVersion: "(3010.000) 550"
*PSVersion: "(3010.000) 651"
*PSVersion: "(3010.000) 705"
*PSVersion: "(3010.000) 715"
*ShortNickName: "MP210"

*ColorDevice: True
*DefaultColorSpace: RGB
*Throughput: "1"
*LandscapeOrientation: Plus90
*LanguageLevel: "3"
*FileSystem: False
*TTRasterizer: Type42

*cupsFilter: "application/vnd.cups-postscript 0 pstocanonij"
*cupsManualCopies: True
*cupsModelNumber: 316
*cupsVersion: 1.1

*MaxMediaWidth: "612"
*MaxMediaHeight: "1656"
*CenterRegistered: False
*HWMargins: 9.64 14.17 9.64 8.50
*LeadingEdge Short: ""
*DefaultLeadingEdge: Short
*VariablePaperSize: True
*ParamCustomPageSize Width: 1 points 153.08 612.0
*ParamCustomPageSize Height: 2 points 243.78 1656.0
*ParamCustomPageSize WidthOffset: 3 points 0 0
*ParamCustomPageSize HeightOffset: 4 points 0 0
*ParamCustomPageSize Orientation: 5 int 1 1
*CustomPageSize True: "pop pop pop <</PageSize [5 -2 roll] /ImagingBBox null>>setpagedevice"

*OpenUI *CNQuality/Quality: PickOne
*DefaultCNQuality: 3
*CNQuality 2/High: "2"
*CNQuality 3/Normal: "3"
*CNQuality 4/Standard: "4"
*CNQuality 5/Economy: "5"
*CloseUI: *CNQuality

*OpenUI *Resolution/Output Resolution: PickOne
*DefaultResolution: 600
*Resolution 300/300 dpi: "<</HWResolution[300 300]>>setpagedevice"
*Resolution 600/600 dpi: "<</HWResolution[600 600]>>setpagedevice"
*Resolution 1200/1200 dpi: "<</HWResolution[1200 1200]>>setpagedevice"
*Resolution 2400/1200 dpi: "<</HWResolution[2400 1200]>>setpagedevice"
*Resolution 4800/1200 dpi: "<</HWResolution[4800 1200]>>setpagedevice"
*CloseUI: *Resolution

*OpenUI *ColorModel/Color Model: PickOne
*DefaultColorModel: rgb
*ColorModel rgb/RGB: "<</cupsColorOrder 0/cupsColorSpace 1/cupsCompression 0/cupsBitsPerColor 8>>setpagedevice"
*CloseUI: *ColorModel

*OpenUI *CNGrayscale/Grayscale: PickOne
*DefaultCNGrayscale: False
*CNGrayscale True/Yes: True
*CNGrayscale False/No: False
*CloseUI: *CNGrayscale

*OpenUI *PageSize/Paper Size: PickOne
*DefaultPageSize: A4
*PageSize Letter/Letter 8.5"x11" 215.9x279.4mm: "<</CNPageSizeName(Letter)/PageSize[612 792]/ImagingBBox null>>setpagedevice"
*PageSize Legal/Legal 8.5"x14" 215.9x355.6mm: "<</CNPageSizeName(Legal)/PageSize[612 1008]/ImagingBBox null>>setpagedevice"
*PageSize A5/A5 148.0x210.0mm: "<</CNPageSizeName(A5)/PageSize[420 595]/ImagingBBox null>>setpagedevice"
*PageSize A4/A4 210.0x297.0mm: "<</CNPageSizeName(A4)/PageSize[595 842]/ImagingBBox null>>setpagedevice"
*PageSize B5/B5 182.0x257.0mm: "<</CNPageSizeName(B5)/PageSize[516 729]/ImagingBBox null>>setpagedevice"
*PageSize 4X6/4"x6" 101.6x152.4mm: "<</CNPageSizeName(4X6)/PageSize[288 432]/ImagingBBox null>>setpagedevice"
*PageSize 4X8/4"x8" 101.6x203.2mm: "<</CNPageSizeName(4X8)/PageSize[288 576]/ImagingBBox null>>setpagedevice"
*PageSize 5X7/5"x7" 127.0x177.8mm: "<</CNPageSizeName(5X7)/PageSize[360 504]/ImagingBBox null>>setpagedevice"
*PageSize 8X10/8"x10" 203.2x254.0mm: "<</CNPageSizeName(8X10)/PageSize[576 720]/ImagingBBox null>>setpagedevice"
*PageSize l/L 89.0x127.0mm: "<</CNPageSizeName(l)/PageSize[252 360]/ImagingBBox null>>setpagedevice"
*PageSize 2l/2L 127.0x178.0mm: "<</CNPageSizeName(2l)/PageSize[360 505]/ImagingBBox null>>setpagedevice"
*PageSize postcard/Hagaki 100.0x148.0mm: "<</CNPageSizeName(postcard)/PageSize[283 420]/ImagingBBox null>>setpagedevice"
*PageSize postdbl/Hagaki 2 200.0x148.0mm: "<</CNPageSizeName(postdbl)/PageSize[567 420]/ImagingBBox null>>setpagedevice"
*PageSize envelop10p/Comm. Env. #10 4.12"x9.5" 104.6x241.3mm: "<</CNPageSizeName(envelop10p)/PageSize[297 684]/ImagingBBox null>>setpagedevice"
*PageSize envelopdlp/DL Env. 110.0x220.0mm: "<</CNPageSizeName(envelopdlp)/PageSize[312 624]/ImagingBBox null>>setpagedevice"
*PageSize envj4p/Youkei 4 105.0x235.0mm: "<</CNPageSizeName(envj4p)/PageSize[298 666]/ImagingBBox null>>setpagedevice"
*PageSize envj6p/Youkei 6 98.0x190.0mm: "<</CNPageSizeName(envj6p)/PageSize[278 539]/ImagingBBox null>>setpagedevice"
*PageSize creditcard/Credit Card 2.13"x3.39" 54.0x86.0mm: "<</CNPageSizeName(creditcard)/PageSize[153 244]/ImagingBBox null>>setpagedevice"
*PageSize businesscard/Card 2.16"x3.58" 55.0x91.0mm: "<</CNPageSizeName(businesscard)/PageSize[156 258]/ImagingBBox null>>setpagedevice"
*PageSize wide/Wide 4"x7.1" 101.6x180.6mm: "<</CNPageSizeName(wide)/PageSize[288 512]/ImagingBBox null>>setpagedevice"
*CloseUI: *PageSize

*OpenUI *PageRegion: PickOne
*DefaultPageRegion: A4
*PageRegion Letter/Letter 8.5"x11" 215.9x279.4mm: "<</CNPageSizeName(Letter)/PageSize[612 792]/ImagingBBox null>>setpagedevice"
*PageRegion Legal/Legal 8.5"x14" 215.9x355.6mm: "<</CNPageSizeName(Legal)/PageSize[612 1008]/ImagingBBox null>>setpagedevice"
*PageRegion A5/A5 148.0x210.0mm: "<</CNPageSizeName(A5)/PageSize[420 595]/ImagingBBox null>>setpagedevice"
*PageRegion A4/A4 210.0x297.0mm: "<</CNPageSizeName(A4)/PageSize[595 842]/ImagingBBox null>>setpagedevice"
*PageRegion B5/B5 182.0x257.0mm: "<</CNPageSizeName(B5)/PageSize[516 729]/ImagingBBox null>>setpagedevice"
*PageRegion 4X6/4"x6" 101.6x152.4mm: "<</CNPageSizeName(4X6)/PageSize[288 432]/ImagingBBox null>>setpagedevice"
*PageRegion 4X8/4"x8" 101.6x203.2mm: "<</CNPageSizeName(4X8)/PageSize[288 576]/ImagingBBox null>>setpagedevice"
*PageRegion 5X7/5"x7" 127.0x177.8mm: "<</CNPageSizeName(5X7)/PageSize[360 504]/ImagingBBox null>>setpagedevice"
*PageRegion 8X10/8"x10" 203.2x254.0mm: "<</CNPageSizeName(8X10)/PageSize[576 720]/ImagingBBox null>>setpagedevice"
*PageRegion l/L 89.0x127.0mm: "<</CNPageSizeName(l)/PageSize[252 360]/ImagingBBox null>>setpagedevice"
*PageRegion 2l/2L 127.0x178.0mm: "<</CNPageSizeName(2l)/PageSize[360 505]/ImagingBBox null>>setpagedevice"
*PageRegion postcard/Hagaki 100.0x148.0mm: "<</CNPageSizeName(postcard)/PageSize[283 420]/ImagingBBox null>>setpagedevice"
*PageRegion postdbl/Hagaki 2 200.0x148.0mm: "<</CNPageSizeName(postdbl)/PageSize[567 420]/ImagingBBox null>>setpagedevice"
*PageRegion envelop10p/Comm. Env. #10 4.12"x9.5" 104.6x241.3mm: "<</CNPageSizeName(envelop10p)/PageSize[297 684]/ImagingBBox null>>setpagedevice"
*PageRegion envelopdlp/DL Env. 110.0x220.0mm: "<</CNPageSizeName(envelopdlp)/PageSize[312 624]/ImagingBBox null>>setpagedevice"
*PageRegion envj4p/Youkei 4 105.0x235.0mm: "<</CNPageSizeName(envj4p)/PageSize[298 666]/ImagingBBox null>>setpagedevice"
*PageRegion envj6p/Youkei 6 98.0x190.0mm: "<</CNPageSizeName(envj6p)/PageSize[278 539]/ImagingBBox null>>setpagedevice"
*PageRegion creditcard/Credit Card 2.13"x3.39" 54.0x86.0mm: "<</CNPageSizeName(creditcard)/PageSize[153 244]/ImagingBBox null>>setpagedevice"
*PageRegion businesscard/Card 2.16"x3.58" 55.0x91.0mm: "<</CNPageSizeName(businesscard)/PageSize[156 258]/ImagingBBox null>>setpagedevice"
*PageRegion wide/Wide 4"x7.1" 101.6x180.6mm: "<</CNPageSizeName(wide)/PageSize[288 512]/ImagingBBox null>>setpagedevice"
*CloseUI: *PageRegion

*OpenUI *MediaType/Media Type: PickOne
*DefaultMediaType: plain
*MediaType plain/Plain Paper: "<</MediaType(plain)>>setpagedevice"
*MediaType prophoto/Photo Paper Pro: "<</MediaType(prophoto)>>setpagedevice"
*MediaType superphoto/Photo Paper Plus Glossy: "<</MediaType(superphoto)>>setpagedevice"
*MediaType doublesidephoto/Photo Paper Plus Double Sided: "<</MediaType(doublesidephoto)>>setpagedevice"
*MediaType matte/Matte Photo Paper: "<</MediaType(matte)>>setpagedevice"
*MediaType glossypaper/Glossy Photo Paper: "<</MediaType(glossypaper)>>setpagedevice"
*MediaType highres/High Resolution Paper: "<</MediaType(highres)>>setpagedevice"
*MediaType ijpostcard/Ink Jet Hagaki: "<</MediaType(ijpostcard)>>setpagedevice"
*MediaType postcard/Hagaki: "<</MediaType(postcard)>>setpagedevice"
*MediaType tshirt/T-Shirt Transfers: "<</MediaType(tshirt)>>setpagedevice"
*MediaType envelope/Envelope: "<</MediaType(envelope)>>setpagedevice"
*MediaType otherphoto/Other Photo Paper: "<</MediaType(otherphoto)>>setpagedevice"
*CloseUI: *MediaType

*OpenUI *InputSlot/Paper Feed: PickOne
*DefaultInputSlot: asf
*InputSlot asf/Rear Tray: "<</MediaPosition 0>>setpagedevice"
*CloseUI: *InputSlot

*DefaultImageableArea: A4
*ImageableArea Letter: "18.14 14.17 594.14 783.50"
*ImageableArea Legal: "18.14 14.17 594.14 999.50"
*ImageableArea A5: "9.64 14.17 409.89 586.77"
*ImageableArea A4: "9.64 14.17 585.64 833.39"
*ImageableArea B5: "9.64 14.17 506.27 720.00"
*ImageableArea 4X6: "9.64 14.17 278.36 423.50"
*ImageableArea 4X8: "9.64 14.17 278.36 567.50"
*ImageableArea 5X7: "9.64 14.17 350.36 495.50"
*ImageableArea 8X10: "9.64 14.17 566.36 711.50"
*ImageableArea l: "9.64 14.17 242.65 351.50"
*ImageableArea 2l: "9.64 14.17 350.36 496.06"
*ImageableArea postcard: "9.64 14.17 273.83 411.02"
*ImageableArea postdbl: "9.64 14.17 557.29 411.02"
*ImageableArea envelop10p: "9.64 88.44 287.35 661.32"
*ImageableArea envelopdlp: "9.64 88.44 302.17 600.94"
*ImageableArea envj4p: "9.64 88.44 288.00 643.46"
*ImageableArea envj6p: "9.64 88.44 268.16 515.91"
*ImageableArea creditcard: "9.64 14.17 143.43 235.28"
*ImageableArea businesscard: "9.64 14.17 146.27 249.45"
*ImageableArea wide: "9.64 14.17 278.36 503.49"

*DefaultPaperDimension: A4
*PaperDimension Letter: "612 792"
*PaperDimension Legal: "612 1008"
*PaperDimension A5: "420 595"
*PaperDimension A4: "595 842"
*PaperDimension B5: "516 729"
*PaperDimension 4X6: "288 432"
*PaperDimension 4X8: "288 576"
*PaperDimension 5X7: "360 504"
*PaperDimension 8X10: "576 720"
*PaperDimension l: "252 360"
*PaperDimension 2l: "360 505"
*PaperDimension postcard: "283 420"
*PaperDimension postdbl: "567 420"
*PaperDimension envelop10p: "297 684"
*PaperDimension envelopdlp: "312 624"
*PaperDimension envj4p: "298 666"
*PaperDimension envj6p: "278 539"
*PaperDimension creditcard: "153 244"
*PaperDimension businesscard: "156 258"
*PaperDimension wide: "288 512"*DefaultFont: Courier
*Font Courier: Standard "(001.001)" Standard ROM

*%CNPpdToOptKey PageSize --papersize
*%CNPpdToOptKey MediaType --media
*%CNPpdToOptKey InputSlot --paperload
*%CNPpdToOptKey CNCartridge --cartridge
*%CNPpdToOptKey CNQuality --quality
*%CNPpdToOptKey CNHalftoning --halftoning
*%CNPpdToOptKey CNRenderIntent --renderintent
*%CNPpdToOptKey CNGamma --gamma
*%CNPpdToOptKey CNBalanceC --balance_c
*%CNPpdToOptKey CNBalanceM --balance_m
*%CNPpdToOptKey CNBalanceY --balance_y
*%CNPpdToOptKey CNDensity --density
*%CNPpdToOptKey CNGrayscale --grayscale
*%CNPpdToOptKey CNLocation --location
*%CNPpdToOptKey CNPercent --percent
*%CNPpdToOptKey CNCopies --copies
*%CNPpdToOptKey CNContrast --contrast
*%CNPpdToOptKey CNInkCartridgeSettings --inkcartridgesettings


*%
*% internalversion : 2.80.01.002
*%

Provedené změny uložte a restartujte CUPS server.


Úspěšně aplikováno a provozováno pod Ubuntu GNU/Linux vydání 8.04 a 8.10.

Osobní nástroje