BSA

<small>Z PVwiki</small>

BSA, neboli Business Software Alliance, je oficiálně neexistující, jinými slovy nezákonnou, organizací, jejíž hlavní náplní činnosti je zastrašování firem i soukromých uživatelů, úmyslné poškozování firem v IT oboru a propagace produktů firmy Microsoft, která se v mnoha případech pohybuje na hranici zákona. Tyto, Microsoftem a několika dalšími firmami sponzorované, aktivity již v mnoha případech skončily soudními spory, nicméně i přes zcela jasná vítězství poškozených nebyla podstata trestu, zejména z důvodů neexistující právní formy této organizace, zpravidla nikdy naplněna.


Více o tématu

Osobní nástroje