Alcoma

<small>Z PVwiki</small>

Radioreléové (bezdrátové) spoje v pásmech 10, 13 a 18 GHz pro rychlý přenos (4 až 40 Mbit/s) velkých objemů dat.

Spoje podle generální licence VO R/14/08.2005-26 provozované v pásmu 10,3 - 10,6 GHz nepodléhají kmitočtovému plánování a jejich provoz není v České republice zpoplatněn.


Fotografie z PVfree.net


Fotografie z HKfree.org


Odkazy

Osobní nástroje