ASCIItable

<small>Z PVwiki</small>

<body>Doprčic i s řídícími znaky wiki :-(


ASCII tabulka - kódování znakù ve výpočetní technice
Kódy 0-31 jsou řídící kódy se specifickou interpretací.
Význam kódů 128 - 255 závisí na použžitém typu písma.

<tbody> </tbody>
kód znak kód znak kód znak kód znak kód znak kód znak kód znak kód znak
32   60 < 88 X 116 t 144 172 ¬ 200 È 228 ä
33 ! 61 = 89 Y 117 u 145 ‘ 173 ­ 201 É 229 å
34 " 62 > 90 Z 118 v 146 ’ 174 ® 202 Ê 230 æ
35 # 63 ? 91 [ 119 w 147 “ 175 ¯ 203 Ë 231 ç
36 $ 64 @ 92 \ 120 x 148 ” 176 ° 204 Ì 232 è
37 % 65 A 93 ] 121 y 149 • 177 ± 205 Í 233 é
38 & 66 B 94 ^ 122 z 150 – 178 ² 206 Î 234 ê
39 ' 67 C 95 _ 123 { 151 — 179 ³ 207 Ï 235 ë
40 ( 68 D 96 ` 124 | 152 180 Ž 208 Ð 236 ì
41 ) 69 E 97 a 125 } 153 ™ 181 µ 209 Ñ 237 í
42 * 70 F 98 b 126 ~ 154 š 182 210 Ò 238 î
43 + 71 G 99 c 127   155 › 183 · 211 Ó 239 ï
44 , 72 H 100 d 128 € 156 œ 184 ž 212 Ô 240 ð
45 - 73 I 101 e 129 157  185 ¹ 213 Õ 241 ñ
46 . 74 J 102 f 130 ‚ 158 ž 186 º 214 Ö 242 ò
47 / 75 K 103 g 131 159 Ÿ 187 » 215 × 243 ó
48 0 76 L 104 h 132 „ 160   188 Œ 216 Ø 244 ô
49 1 77 M 105 i 133 … 161 ¡ 189 œ 217 Ù 245 õ
50 2 78 N 106 j 134 † 162 ¢ 190 Ÿ 218 Ú 246 ö
51 3 79 O 107 k 135 ‡ 163 £ 191 ¿ 219 Û 247 ÷
52 4 80 P 108 l 136 164 192 À 220 Ü 248 ø
53 5 81 Q 109 m 137 ‰ 165 ¥ 193 Á 221 Ý 249 ù
54 6 82 R 110 n 138 Š 166 Š 194  222 Þ 250 ú
55 7 83 S 111 o 139 ‹ 167 § 195 à 223 ß 251 û
56 8 84 T 112 p 140 Œ 168 š 196 Ä 224 à 252 ü
57 9 85 U 113 q 141  169 © 197 Å 225 á 253 ý
58 : 86 V 114 r 142 Ž 170 ª 198 Æ 226 â 254 þ
59 ; 87 W 115 s 143  171 « 199 Ç 227 ã 255 ÿ


<tbody> </tbody>
kód význam znaku kód význam znaku
9 tabulátor 13 návrat vozíku - Carriage Return (CR)
10 posuv o řádek - Line Feed (LF) 27 Escape
12 posuv o stránku - Form Feed (FF) 32 mezera

</div> </body></html>

Osobní nástroje