ALCOMA CD

<small>Z PVwiki</small>

Následující odkazy jsou soubory ve formátu PDF, které jsou součástí CD Alcoma. Toto CD dostali zúčastnění správci na certifikačním školení konaném v létě 2007.


Kmitočtová tabulka pro pásmo 10,3 - 10,6 GHz pro spoje AL10D MP, MPS, ME s kmitočtem oscilátoru konvertoru 9 310 MHz podle Generální licence ČTÚ GL 14/R/2000

Soubor:Kmit tab AL10DME MPS 9310.pdf

Kmitočtová tabulka pro pásmo 10,3 - 10,6 GHz pro spoje AL10D MPS, ME vyrobené od prosince 2005 s kmitočtem oscilátoru konvertoru 9 330 MHz podle Generální licence ČTÚ GL 14/R/2000

Soubor:Kmit tab AL10DME MPS 9330.pdf


Instalační program ASD - program pro dohledování spojů (licenční klíč potřebný pro správný chod programu mají dostupný pověření správci)

Soubor:ASD-Alcoma.exe

SYSTÉM DOHLEDU PRO MIKROVLNNÉ DATOVÉ SPOJE AL10D MP, MPS, ME program ASD(ver.5.0), firmware(ver.2.0) - popis práce s programem

Soubor:Dohled AL10D MP MPS ME ver 5.pdf

MIKROVLNNÝ DATOVÝ SPOJ AL10D ME-MEII - návod k obsluze a instalaci (tento používáme v naší síti)

Soubor:Spoj AL10D ME 06-07-18.pdf

MIKROVLNNÝ DATOVÝ SPOJ AL10D ME POUŽITÍ REPASOVANÝCH ANTÉN (tzv. BOSCH antény, které mj. používáme taky)

Soubor:Repasovane anteny pro AL10D ME 05-04-27.pdfDalší odkazy na typy zařízení, které v naší síti nepoužíváme:


SYSTÉM DOHLEDU PRO MIKROVLNNÉ DATOVÉ SPOJE AL10E, AL13D, AL13E a AL18D, AL18E (S KOMUNIKACÍ IDU – ODU) program ASD - ver. 5.0, firmware IDU - ver. 2.0, firmware ODU - ver. 3.2

Soubor:Dohled AL10E 13D E 18D E ver 5 s komunikaci.pdf

MIKROVLNNÉ DATOVÉ SPOJE AL10E - návod k obsluze a instalaci

Soubor:Popis spoje AL10E ODU 06-10-09.pdf

MIKROVLNNÝ DATOVÝ SPOJ AL10D MPS - návod k obsluze a instalaci

Soubor:Spoj AL10D MPS 06-07-18.pdf

VNITŘNÍ JEDNOTKA ALE (s modulací QPSK) PRO MIKROVLNNÉ DATOVÉ SPOJE AL10E

Soubor:Vnitrni jednotka ALE QPSK pro AL10E 07-01-03.pdf

Osobní nástroje